Podávání žádostí

Archiv hlavního města Prahy vyhotovuje na požádání výpisy, opisy, kopie, potvrzení a historické rešerše ze svých dokumentů. O které materiály archiv pečuje, lze jednoduše zjistit v Archivním katalogu , kde jsou dostupné informace o všech archivních souborech a jejich původcích.

Nejčastější typy žádostí ve formátu PDF a doplňující informace

Adobe Reader ke stažení

žádosti o potvrzení vyučení a o studiu

  formulář žádosti o potvrzení o studiu (PDF, 76 kB)
  formulář žádosti o potvrzení o vyučení  (PDF, 88 kB)
  často kladené otázky  (PDF, 84 kB)
  soustava škol  (PDF, 66 kB)

žádost o potvrzení doby zaměstnání

  formulář  (PDF, 84 kB)
  často kladené otázky  (PDF, 57 kB)

žádost o výpis ze živnostenského rejstříku

  formulář  (PDF, 84 kB)

žádost o výpis z matrik

  formulář  (PDF, 407 kB)
      Sbírka matrik 1584-1926

žádost o výpis ze soupisu pražského obyvatelstva 1830-1910

  formulář žádosti  (PDF, 76 kB)
      Soupis pražského obyvatelstva 1830-1910

žádost o rešerši ze sčítacích archů

formulář žádosti (PDF, 72 kB)
      Všeobecné sčítání lidu 1869-1921

žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

informace k žádosti
  formulář žádostii  (PDF, 137 kB)

Tyto služby jsou zpoplatněny Ceníkem služeb poskytovaných archivem a Sazebníkem úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vyplněnou žádost zašlete poštou, elektronicky či odevzdejte v podatelně archivu.
Kontakty a úřední hodiny