Vývoj pražské samosprávy

Text je převzat z publikace Osm století pražské samosprávy, kterou vydal Archiv hl. m. Prahy v roce 2000. Autoři textů jsou uvedeni v závorce za názvem kapitoly.

I. část
Správa, samospráva a hospodářství pražských městských obcí od 13. století do roku 1784

A. Vývoj městské správy a samosprávy od 13. století do roku 1784

B. Hospodářství pražských měst od 13. století do roku 1784

C. Pražský obchod

D. Městské rady a řemeslnické cechy

 

II. část
Správa, samospráva a hospodářství hlavního města Prahy od roku 1784 do roku 2000

A. Vývoj městské správy a samosprávy v letech 1784–2000

B. Pražské městské hospodářství v letech 1784–2000

C. Městská správa a stavební rozvoj Prahy v období 1784–2000

D. Zásobování Prahy v letech 1784–1945

E. Městská doprava v letech 1784–2000

F. Chudinská a sociální péče v Praze v letech 1781–2000

G. Pražské zdravotnictví v období 1784–2000

H. Pražské školství v období 1784–2000

I. Kultura a osvěta v Praze v období 1784–2000

J. Reprezentace města a jeho představitelů v letech 1945–2000