Documenta Pragensia

Redakce a redakční rada

Šéfredaktorka:

 
doc. PhDr. Olga Fejtová, Ph.D. (od 25. 11. 2016)  
   

Redakce:

 
Nina Lohmann, M.A., Ph.D. 
Marie Svatková
PhDr. Jaroslav Havel
PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.
výkonná redaktorka
tajemnice redakce
jazykový redaktor
technická redaktorka
   

Redakční rada:

 
doc. PhDr. Olga Fejtová, Ph.D.
prof. PhDr. Michaela Hrubá, PhD.
Mgr. Petr Jíša (předseda)
PhDr. Hana Jordánková
PhDr. Eva Kowalská, DrSc. (od 1. 1. 2015)
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
Dr. Robert Luft
PhDr. Miloslava Melanová
prof. Dr. Zdzisław Noga
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
prof. PhDr. Marie Ryantová, CSc.
prof. Dr. Simona Slanicka
Mgr. Tomáš Sterneck, Ph.D.
Mgr. Hana Gutová Vobrátilková, Ph.D.
Univ. Doz. Mag. Dr. Andreas Weigl (od 1. 1. 2015)
(Archiv hl. města Prahy)
(Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
(Archiv hl. města Prahy)
(Archiv města Brno)
(Slovenská akadémia vied, Bratislava)
(Archiv hl. města Prahy)
(Collegium Carolinum, Mnichov)
(Technická univerzita v Liberci)
(Uniwersytet pedagogiczny, Krakov)
(Univerzita Karlova, Praha)
(Univerzita Karlova, Praha)
(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
(Universität Bern)
(Akademie věd České republiky, Praha)
(Archiv hl. města Prahy)
(Wiener Stadt- und Landesarchiv)  
   

Kontakt:

Redakce Documenta Pragensia

Archiv hl. města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4
e-mail: dp.redakce@praha.eu
tel.: 236 004 943