Informační schůzka pro školy - Spisová služba

Archiv hl. města Prahy pořádá pro pracovníky organizací zřizovaných Hlavním městem Prahou a městskými částmi v působnosti Archivu hl. města Prahy informační schůzku (tzv. školení) věnované problematice spisové služby. Cílem je zejména seznámit posluchače se základními principy vedení spisové služby v návaznosti na platnou legislativu a z ní vyplývajících a aplikovaných požadavků Archivu hl. města Prahy na organizace, které zřizuje Hlavní město Praha nebo jeho městské části. Informační schůzka je určena pracovníkům těchto organizací, kteří jsou zodpovědní za správu dokumentů. Školení bývá rozděleno do částí: bilanční, která shrnuje základní vedení spisové služby a představuje zásadní „novinky“, které lze v této oblasti očekávat, a aplikační, která představuje pro původce možná řešení ze strany Archivu hl. města Prahy. Školení tematicky, a hlavně detailněji navazuje na poradu ředitelů škol a školských zařízení. Za řádnou správu dokumentů je zodpovědné vedení organizace!

Program

Povinnosti školských zařízení v oblasti spisové služby v souvislosti s tzv. DEPO. Stav ve 2. polovině roku 2023
Novela archivního zákona a vyhlášky 259/2012 Sb.
Doporučení původcům v působnosti Archivu hl. města Prahy
Řada praktických doporučení
Diskuse 

Datum a začátek konání:

Vždy v pátek v čase 9.00-11.00.

  6. října 2023
 13. října 2023
 20. října 2023

Místo konání:

Konferenční sál Archivu hl. města Prahy, Archivní 6, Praha 4 (přízemí).
Jak se k nám dostanete

Upozornění:

Školení je bezplatné. Maximální počet účastníků: 30; přibližná délka školení je 120 minut.

Registrace:

Z důvodu omezené kapacity sálu nahlaste, prosím, svou účast na emailové adrese: Jan.Schwaller@praha.eu.