"Samosprávná knihovna hlavního města Prahy"

Tituly označené "SVAZEK ROZEBRÁN" již NELZE objednat, pouze zapůjčit k prezenčnímu studiu v badatelně archivu.

Samosprávná knihovna hlavního města Prahy
Svazek II

Pilz, Hugo
Pokus o nový statut hlav.města Prahy
svazek rozebrán

Praha | 1928 | 29 s. | fr. res. | sv. 2
Více zde
Samosprávná knihovna hlavního města Prahy
Svazek III

Zafouk, Bedřich
Vliv nové zákonné úpravy na finanční hospodářství pražské obce
svazek rozebrán

Praha | 1928 | 20 s. | fr. res. | brož.
Více zde
Samosprávná knihovna hlavního města Prahy
Svazek IV

Nový, Alois
Průmyslové podnikání (výroba stavebních hmot) pražské obce
svazek rozebrán

Praha | 1928 | 25 s. | fr. res. | brož.
Více zde
Samosprávná knihovna hlavního města Prahy
Svazek V

Almer, Jan
O potřebě nové úpravy pražských hřbitovů
svazek rozebrán

Praha | 1928 | 30 s. | fr. res. | brož.
Více zde
Samosprávná knihovna hlavního města Prahy
Svazek VI

Grmela, Jan
Samospráva a tisk: Pražská obec a komunální zpravodajství
svazek rozebrán

Praha | 1930 | 23 s. | fr. res. | brož.
Více zde
Samosprávná knihovna hlavního města Prahy
Svazek VIII

Mácha, Otokar
Stížnostní a stavební sbor hlav. města Prahy: K jejich desetileté činnosti
svazek rozebrán

Praha | 1931 | 24 s. | fr. res. | brož.
Více zde
Samosprávná knihovna hlavního města Prahy
Svazek IX

Kratochvíl, Miloš
Slováci a Praha
svazek rozebrán

Praha | 1931 | 58 s. | fr. res. | brož.
Více zde
Samosprávná knihovna hlavního města Prahy
Svazek XI

Plch, Jan
Pensijní normál zaměstnanců hlav. města Prahy
svazek rozebrán

Praha | 1933 | 39 s. | fr. res. | brož.
Více zde
Samosprávná knihovna hlavního města Prahy
Svazek XII, rejstřík

Kratochvíl, Miloš
O vývoji městské správy pražské od roku 1848
svazek rozebrán

Praha | 1936 | 151 s. | fr. res. | brož.
Více zde
Samosprávná knihovna hlavního města Prahy
Svazek XIV

Drchalová-Langrová, Vlasta
Městská vyšší dívčí škola v Praze: o jejím vzniku a vývoji
svazek rozebrán

Praha | 1938 | 43 s. | seznam pramenů a literatury | něm. příl. | brož.
Více zde