AUTOŘI:
 • Námět a redakce: Václav Ledvinka
 • Autor textové části: Vojtěch Šustek
 • Autor obrazové části: Miroslava Přikrylová
 • Odborný poradce: Tomáš Jakl
 • Sken fotografií: Petr Veselý
CITACE:
Přímé citace dokumentů:
 • Výpověď prozatímního presidiálního šéfa magistrátu Dr. Františka Krásy
 • Záznam vysílání Městského rozhlasu Praha pořizovaný průběžně redaktory rozhlasu Karlem a Jaroslavem Kučerovými
  a představeným rozhlasu Karlem Brůžkem.
Použité vypovědi, hlášení a zprávy účastníků dobových událostí:
 • Výpověď Karla Brůžka o odboji na pražské radnici a květnovém povstání z roku 1945
 • Výpověď Marie Cmíralové, zaměstnankyně Městského archívu o událostech ve Staroměstské ulici v době od 5. do 9.5.1945 z 12.10.1945
 • Zpráva o činnosti velitele městské policie v Praze Karla Šrota před a v době revoluce z roku 1945
 • Zpráva o účasti bojové skupiny poručíka Jana Prokeše na obraně Staroměstské radnice z roku 1945
 • Zpráva o boji o Staroměstskou radnici od Františka Kommendy z roku 1945
 • Zpráva o zajatých a internovaných od Luboše Rozhona z května 1945
 • Zpráva o činnosti ošetřovny v Nové radnici od jejího šéflékaře MUDr. Jana Melichara z května 1945
 • Zpráva o bojové situaci na Staroměstském náměstí v revolučních dnech 5. až 9.května 1945 od podporučíka JUDr. Miroslava France
 • Hlášení policejního praporčíka Václava Slavíčka o činnosti v městském rozhlase v Praze I ve dnech 5. až 8.5.1945 z 10.5.1945
 • Hlášení poručíka dělostřelectva Antonína Kozla, velitele radničních bloků Praha I, z 23.5.1945
Použité dokumenty a fotografie pocházejí z těchto zdrojů:
 • Sbírka Pražské povstání Archivu hl. města Prahy
 • Sbírka fotografií Archivu hl. města Prahy
 • Srdce Prahy v plamenech - 106 snímků Oldřicha Smoly z květnové revoluce
  - slovem doprovází Dr. Karel Doskočil, Praha 1946 (použity 4 fotografie)