Documenta Pragensia Supplementa
tel.: +420-236 004 064 e-mail: Barbora.Sosnovcova@praha.eu

Book Sale Information

 

Documenta Pragensia Supplementa 10

Documenta Pragensia Supplementa X
Od Velkého tržiště k náměstí Jan Palacha
Jan Hrdina a Kateřina Jíšová (eds.)
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | 2022 | ISBN  978-80-86852-97-3

CZK 203.00
Content and summaries, Authors
Documenta Pragensia Supplementa 9

Documenta Pragensia Supplementa IX
Úřední písemná kultura v českých a moravských městech ve středověku a raném novověku
Jan Hrdina a Kateřina Jíšová (eds.)
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 2018 | ISBN  978-80-86852-86-7

CZK 240.00
Content and summaries, Authors
DPS 08

Documenta Pragensia Supplementa VIII
Radnice, rynek a tržiště
Místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech
Kateřina Jíšová a Jan Hrdina (eds.)
Praha | Archiv hl. města Prahy | Univerzita J. E. Purkyně
Scriptorium | 2017 | ISBN  978-80-86852-70-6                         

CZK 250.00 
Content and summaries , Authors

DPM 7  

Documenta Pragensia Supplementa VII
Města a šlechta ve středověku a raném novověku
Výbor statí Václava Ledvinky
Kateřina Jíšová (ed.)
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 2016 | ISBN  978-80-86852-70-6

UNAVAILABLE
More...
DPM 6  

Documenta Pragensia Supplementa VI
Městský farní kostel v českých zemích ve středověku
Jan Hrdina a Kateřina Jíšová (eds.)
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 2015 | ISBN  978-80-86852-73-7

CZK 180.00
More...
DPM 5

Documenta Pragensia Supplementa V
Jeho Praha
Výbor statí Jiřího Peška k dějinám Prahy
Olga Fejtová, Kateřina Jíšová, Martina Power a Hana Svatošová (eds.)
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 2014 | ISBN  978-80-86852-55-3

CZK 200.00
More...

Documenta Pragensia Supplementa IV
Milosrdenství ve středověkých městech
Kateřina Jíšová (ed.)
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 2013 | ISBN  978-80-86852-47-8

CZK 70.00
More...

Documenta Pragensia Supplementa III
Olga Fejtová (ed.)
Obecné dobré velebiti, zlé tupiti a lidské spravedlnosti fedrovati...
(A selection of Jaroslava Mendelova essays on the municipal administration history)
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2012 | ISBN 978-80-86852-43-0

CZK 100.00
More...

Documenta Pragensia Supplementa II
Kapituly v zemích Koruny české a v Uhrách ve středověku 
Jan Hrdina a Martina Maříková (eds.)
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 2011 | ISBN  978-80-86852-44-7                         

CZK 100.00
More...

DPS 1

Documenta Pragensia Supplementa I
Lucie Procházková - Hana Svatošová
Průvodce třiceti ročníky sborníku Documenta Pragensia
(Guide to the thirty volumes of Documenta Pragensia)

Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2011 | ISBN 978-80-86852-39-3

CZK 70.00
More...