Krakov

Kraków – Norymberga Praga
Krakau
Nürnberg Prag
Krakov
Norimberk Praha

Cykl konferencji międzynarodowych Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Archiwum Narodowego w Krakowie, Archiwum Miasta Norymbergi i Archiwum Miasta Stołecznego Pragi koncentruje się na historii porównawczej trzech europejskich metropolii w średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej. Konferencje odbywają się w cyklu trzyletnim.

Projekt rozpoczął się w 2014 roku od konferencji „Kraków-Norymberga-Praga. Elity miejskie w średniowieczu i w epoce wczesnonowożytnej. Pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność", która odbyła się w Krakowie w dniach 16–17 października. Kolejna konferencja miała miejsce 6–8 listopada 2017 roku w Norymberdze, tym razem zatytułowana „Miasto i reformacja. Kraków, Norymberga i Praga (1500–1618)". Cykl zamyka planowane na 2020 (przeniesione na 2021) sympozjum w Pradze „Miasto i rzemiosło w okresie przedindustrialnym".

Wyniki konferencji są publikowane w języku niemieckim i angielskim w ramach serii wydawniczej Documenta Pragensia Monographia (Tomy 33/1, 33/2 i 33/3).

Instytucje uczestniczące:

Archiwum Stołecznego Miasta Pragi
(Archivní 6, 149 00 Praha 4, Czechy)

Archiwum Miasta Norymbergii
(Marientorgraben 8, 90402 Nürnberg, RFN)

Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
(ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska)

Archiwum Narodowe w Krakowie
(ul. Sienna 16, 30-960 Kraków, Polska)

Kontakt:

Doc. PhDr. Olga Fejtová, Ph.D. (Archiv hlavního města Prahy)
e-mail: olga.fejtova@praha.eu
Tel.:+420236004943

Dr. Arnold Otto / Dr. Antonia Landois (Stadtarchiv Nürnberg)
e-mail: stadtarchiv@stadt.nuernberg.de
Tel.:+499112312770

Prof. Dr hab. Zdzisław Noga (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków)
e-mail: zdzislaw.noga@up.krakow.pl
Tel.:+480126626182

Dr hab. prof. UJ Wojciech Krawczuk (Archiwum Narodowe w Krakowie)
e-mail: sekretariat@ank.gov.pl
Tel.:+48124224094