Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Letní provoz studovny
[22.06.15] Upozorňujeme badatele a návštěvníky archivu, že ve dnech 3. - 28. srpna 2015 bude studovna uzavřena. Děkujeme za pochopení.
Plánovaná odstávka Archivního katalogu
[29.07.15] Upozorňujeme badatele a návštěvníky archivu, že od 10. srpna 2015 od 6 hod. až do 14. srpna 2015 do 17 hod. proběhne odstávka Archivního katalogu za účelem údržby serveru. Děkujeme za pochopení.
Nově digitalizované archiválie
[27.07.15] Zpřístupněny byly kopie 24 matrik z farností Vršovice, Zbraslav a Zlíchov. Dále byly zpřístupněny 3 raně novověké rukopisy.
Documenta Pragensia XXXII/2
Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí
[20.07.15] více ] »
Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii
34. mezinárodní konference AHMP, Praha, 6.-7. října 2015
[26.02.15] Call for papers (do 15. dubna 2015) více ] »
Kolokvium AHMP a Katedry historie FF UJEP
Rynek, (náměstí), tržiště - místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech
[21.05.15] 3. prosince 2015, Clam-Gallasův palác více ] »
[08.07.15] Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
[29.06.15] Nově digitalizované archiválie
[23.06.15] Nově digitalizované archiválie
[18.06.15] Naše Objevy
[18.06.15] Archiv hl. m. Prahy na knižním veletrhu Svět knihy
[16.06.15] Pražské Quadriennale 2015
[08.06.15] Nově digitalizované archiválie
[02.06.15] Kroužek pro dějiny raného novověku
[01.06.15] Nově digitalizované archiválie
[22.05.15] Uzavření studovny a omezení provozu podatelny
[18.05.15] Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě
[18.05.15] Nově digitalizované archiválie
[06.05.15] HUS – HUSITSTVÍ – TRADICE – PRAHA
OD REALITY K MÝTU A ZPÁTKY
[27.04.15] Nově zpřístupněné fondy
[27.04.15] Nově digitalizované archiválie
archiv zpráv »
Archivní katalog Praga Publica Historica
Knihovní katalog Archivu hl. m. Prahy
Sbírka matrik Archivu hl. m. Prahy
Konference Archivu hl. m. Prahy
Akce v Clam-Gallasově paláci

Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny