Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Nově digitalizované archiválie
[23.02.15] Zpřístupněny byly kopie 19 matrik převážně z farnosti Vinohrady, Zbraslav a Žižkov.
Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii
34. mezinárodní konference AHMP, Praha, 6.-7. října 2015
[26.02.15] Call for papers (do 15. dubna 2015) více ] »
Nabídka školení pro původce v působnosti Archivu hl. města Prahy
Archiv hl. města Prahy pořádá pro pracovníky pražských základních a středních škol, organizací ...
[23.02.15] 13,20,27.3.2015 více ] »
Vydána novela spisovenské vyhlášky
[04.02.15] Dne 1. ledna 2015 nabyla účinnosti vyhláška č. 283/2014 Sb., kterou se novelizuje dosavadní znění vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby více ] »
Kroužek pro dějiny raného novověku
program přednášek letního semestru 2014/2015
[19.01.15] více ] »
Obnoven prodej publikací
[28.01.15] více ] »
[25.02.15] Grafika roku 2014 a Cena Vladimíra Boudníka
[23.02.15] Pražské Quadriennale 2015
[09.02.15] Nově digitalizované archiválie
[04.02.15] Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
[27.01.15] Nově digitalizované archiválie
[26.01.15] Pražské karnevalové slavnosti Carnevale Praha
[13.01.15] Nově digitalizované archiválie
[09.01.15] Plán digitalizace archiválií na rok 2015
[10.12.14] Prezentace knihy Markéty Růčkové
[08.12.14] Přednáška Kroužku pro dějiny raného novověku
[26.11.14] Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
[25.11.14] Knižní novinka
[20.11.14] Alfréd Radok – režisér
[20.11.14] 14. setkání národnostních menšin
archiv zpráv »
Archivní katalog Praga Publica Historica
Knihovní katalog Archivu hl. m. Prahy
Sbírka matrik Archivu hl. m. Prahy
Konference Archivu hl. m. Prahy
Akce v Clam-Gallasově paláci

Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal