Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Plán digitalizace archiválií na rok 2016
[18.01.16] Pokračováno bude v digitalizaci matrik z farností tzv. vnitřních obcí, archů cizích příslušníků starší řady konskripce, všeobecného sčítání lidu z r. 1880 apod. více ] »
Historiografie s městem spojená: Historiografie o městech a historiografie ve městech
4. a 5. října 2016, Clam-Gallasův palác (Husova 20, Praha 1)
[08.01.16] 35. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s...... více ] »
Grafika roku 2015, 21. Cena Vladimíra Boudníka
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1
[07.01.16] 16. 2. - 20. 3. 2016, út-ne 10:00-20:00 více ] »
[03.12.15] Uzavření studovny
[26.11.15] CÍSAŘŮV SLAVÍK
[24.11.15] Kolokvium AHMP a Katedry historie FF UJEP
[03.11.15] Nově zpřístupněné fondy
[26.10.15] ...stipendia enim peccati mors gratia autem Dei vita aeterna...
[22.10.15] První kroniky pražských škol digitalizovány
[22.10.15] Výstava - 100 let Divadla Rokoko
[22.10.15] Odkud vidět město? Veduty měst od 13. do 20. století
[22.10.15] Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii
[14.10.15] Výpadek Archivního katalogu
[12.10.15] V umění volnost
[12.10.15] Příběh Veletržního paláce
[12.10.15] Obnoven prodej publikací
[12.10.15] Jeden svět nestačí
[12.10.15] Kroužek pro dějiny raného novověku
[12.10.15] Plán digitalizace archiválií na rok 2015
[12.10.15] Grafika roku 2013 a Cena Vladimíra Boudníka
archiv zpráv »
Archivní katalog Praga Publica Historica
Knihovní katalog Archivu hl. m. Prahy
Sbírka matrik Archivu hl. m. Prahy
Konference Archivu hl. m. Prahy 2016
Konference Archivu hl. m. Prahy
Akce v Clam-Gallasově paláci
Soutěžní úspěchy našich resturátorek

Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny