Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Praha Husova a husitská 1415-2015
Výstava - 25.září.2015-24.ledna.2016
[25.09.15] více
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1 Vernisáž (foto)
více ] »
Odkud vidět město? Veduty měst od 13. do 20. století
Výstava - 7. - 30. října 2015 Italský kulturní institut v Praze
[12.10.15] pozvánka více ] »
Pražské panorama
[06.10.15] Webová výstava o fotografických panoramatech Prahy z 20.–30. let 20. století více ] »
Archivní katalog
[06.10.15] Spuštěna byla nová verze systému k uživatelskému zpřístupnění archivních pomůcek a digitálních reprodukcí archiválií.
Kolokvium AHMP a Katedry historie FF UJEP
Rynek, (náměstí), tržiště - místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech
[21.05.15] 3. prosince 2015, Clam-Gallasův palác více ] »
Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii
34. mezinárodní konference AHMP, Praha, 6.-7. října 2015
[16.09.15] program více ] »
[12.10.15] V umění volnost
[12.10.15] Příběh Veletržního paláce
[12.10.15] Obnoven prodej publikací
[12.10.15] Jeden svět nestačí
[12.10.15] Kroužek pro dějiny raného novověku
[12.10.15] Plán digitalizace archiválií na rok 2015
[12.10.15] Grafika roku 2013 a Cena Vladimíra Boudníka
[12.10.15] Documenta Pragensia XXXII/2
[21.09.15] Uzavření studovny
[14.09.15] Nově digitalizované archiválie
[07.09.15] Nově digitalizované archiválie
[31.08.15] Nově digitalizované archiválie
[03.08.15] Nově digitalizované archiválie
[29.07.15] Plánovaná odstávka Archivního katalogu
[27.07.15] Nově digitalizované archiválie
archiv zpráv »
Archivní katalog Praga Publica Historica
Knihovní katalog Archivu hl. m. Prahy
Sbírka matrik Archivu hl. m. Prahy
Konference Archivu hl. m. Prahy
Akce v Clam-Gallasově paláci
Soutěžní úspěchy našich resturátorek

Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny