Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Vydána novela archivního zákona
[19.09.16] Dne 19. září 2016 nabyl účinnosti zákon, který přizpůsobil zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, novému zákonu o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. více ] »
Upozornění pro badatele - Sbírka fotografií
bude z důvodu jejího přesunu a následné revize uzavřena v termínu od 1. 7. 2016 do 31.12.2016.
[17.03.16] V tomto období nelze vyřizovat badatelské dotazy ke sbírce ani výpůjčky. Poslední objednávky budou přijaty 1.6.2016.
Informační schůzka pro původce v působnosti Archivu hl. města Prahy
v souvislosti se zákonem číslo 340/2015 Sb. (registr smluv) a povinností mít datovou schránku
[09.09.16] 7. října a 14. října 2016 více ] »
Historiografie s městem spojená: Historiografie o městech a historiografie ve městech
4. a 5. října 2016, Clam-Gallasův palác (Husova 20, Praha 1)
[15.03.16] 35. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s...... více ] »
Pražské panorama
[06.10.15] Webová výstava o fotografických panoramatech Prahy z 20.–30. let 20. století více ] »
[21.09.16] Ověnčený slávou, láskou i pohrdáním Jan Lucemburský a Karel IV. v historické paměti
[15.06.16] Hospodářská a finanční politika Ferdinanda I. v Čechách, PhDr. Jiří Chmelař, PhD.
[14.06.16] Fotogalerie ze setkání metodiků spisové služby a zaměstnanců krajských úřadů, kteří zajišťují výkon spisové služby
[14.06.16] Výstava Tango Argentino
[06.06.16] Letní provoz studovny
[01.06.16] Gondoly na Seině
[20.05.16] Soumrak tradiční společnosti. Český venkov a maloměsto na přelomu epoch
[17.05.16] Raně novověké město jako komunikační uzel
[09.05.16] Kroužek pro dějiny raného novověku
[05.05.16] Nově zpracované a zpřístupněné fondy
[05.05.16] Informační schůzka pro původce v působnosti Archivu hl. města Prahy
[04.05.16] Výstava - PRAGUE NOW !
[25.04.16] Kroužek pro dějiny raného novověku
[09.04.16] Kroužek pro dějiny raného novověku
[24.03.16] Uzavření studovny
[15.03.16] Krása knižních vazeb
archiv zpráv »
Archivní katalog Praga Publica Historica
Knihovní katalog Archivu hl. m. Prahy
Sbírka matrik Archivu hl. m. Prahy
Konference Archivu hl. m. Prahy 2016
Konference Archivu hl. m. Prahy
Akce v Clam-Gallasově paláci
Soutěžní úspěchy našich resturátorek
Pražské povstaní květen 1945

Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny