Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Upozornění pro badatele – omezení výpůjček
MHMP I, Prezidium rady a magistrátu hlavního města Prahy
[29.11.16] Z důvodu revize a dokončení katalogizačních prací budou písemnosti archivního fondu MHMP I, Prezidium rady a magistrátu hl. m. Prahy v termínu od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017... více ] »
Upozornění pro badatele - Provoz badatelny na konci roku 2016
Badatelna (studovna) Archivu hlavního města Prahy bude ve dnech 27. až 30. prosince 2016 pro veřejnost uzavřena.
[28.11.16] Žádáme badatele, aby tomu přizpůsobili své studijní a výzkumné aktivity plánované do konce letošního roku a děkujeme za pochopení.
Documenta pragensia monographia, sv. 33/1 (Series Cracovia – Norimberga – Praga)
KRAKOV – NORIMBERK – PRAHA: ELITY MĚST VE STŘEDOVĚKU A RANÉM NOVOVĚKU, Původ, národnost, mobilita, mentalita
[19.10.16] První publikace příspěvků z evropského projektu mezinárodních konferencí ... více ] »
Upozornění pro badatele - Sbírka fotografií
bude z důvodu jejího přesunu a následné revize uzavřena v termínu od 1. 7. 2016 do 31.12.2016.
[17.03.16] V tomto období nelze vyřizovat badatelské dotazy ke sbírce ani výpůjčky. Poslední objednávky budou přijaty 1.6.2016.
Pražské panorama
[06.10.15] Webová výstava o fotografických panoramatech Prahy z 20.–30. let 20. století více ] »
[21.11.16] Výstava - Vittorio Storaro “Římská civilizace”
[21.11.16] Kroužek pro dějiny raného novověku
[03.11.16] Zkrácení provozu studovny
[03.11.16] Výstava - Ať žije Hurvínek!
[17.10.16] Fotogalerie z 35. mezinárodní konference Historiografie s městem spojená: Historiografie o městech a historiografie ve městech
[11.10.16] Kroužek pro dějiny raného novověku
[21.09.16] Ověnčený slávou, láskou i pohrdáním Jan Lucemburský a Karel IV. v historické paměti
[19.09.16] Vydána novela archivního zákona
[09.09.16] Informační schůzka pro původce v působnosti Archivu hl. města Prahy
[15.06.16] Hospodářská a finanční politika Ferdinanda I. v Čechách, PhDr. Jiří Chmelař, PhD.
[14.06.16] Fotogalerie ze setkání metodiků spisové služby a zaměstnanců krajských úřadů, kteří zajišťují výkon spisové služby
[14.06.16] Výstava Tango Argentino
[06.06.16] Letní provoz studovny
[01.06.16] Gondoly na Seině
[20.05.16] Soumrak tradiční společnosti. Český venkov a maloměsto na přelomu epoch
[17.05.16] Raně novověké město jako komunikační uzel
[09.05.16] Kroužek pro dějiny raného novověku
archiv zpráv »
Archivní katalog Praga Publica Historica
Knihovní katalog Archivu hl. m. Prahy
Sbírka matrik Archivu hl. m. Prahy
Konference Archivu hl. m. Prahy 2016
Konference Archivu hl. m. Prahy
Akce v Clam-Gallasově paláci
Soutěžní úspěchy našich resturátorek
Pražské povstaní květen 1945

Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny