Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Nezměrné ztráty a jejich zvládání. Obyvatelstvo evropských velkoměst a I. světová válka
33. mezinárodní konference Archivu hl. m. Prahy a partnerských institucí
[04.12.13] Call for papers (do 15. dubna 2014) více ] »
Oznámení badatelům o umístění průsvitek do kopií v Archivním katalogu
[23.04.14] Vážení badatelé, od 7. dubna 2014 byly na všechny digitální kopie archiválií v Archivním katalogu umístěny průsvitky s názvem archivu a odkazem na jeho webové stránky... více ] »
Kříž versus půlměsíc. Literární a umělecká tvorba jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem
konference Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
[17.04.14] 24.-25. dubna 2014; Clam-Gallasův palác (Husova 20, Praha 1) více ] »
Principy rodové a územní politiky posledních Lucemburků a jejich vliv na proměny České koruny
Ústav českých dějin FF UK a Archiv hl. města Prahy
[18.04.14] Fotogalerie
z kolokvia uspořádaného ve dnech 9.–10. dubna 2014.
Nově digitalizované archiválie
[21.04.14] Zpřístupněny byly kopie 48 matrik pražských farností Prosek, Slivenec a Smíchov a 7 444 konskripčních listů s příjmeními Schesta–Smrž (s omezením na příjmení Schwalie–Schwarzbach). více ] »
Jeden svět nestačí
Poklady umění 19. století ze sbírky Patrika Šimona
[07.04.14] 18. 4. – 31. 7. 2014; Clam-Gallasův palác (Husova 20, Praha 1) více ] »
Příběh Veletržního paláce
Národní galerie, 21. 3. 2014 - 8. 2. 2015
[10.04.14] Archiv hl. m. Prahy poskytl sedm desítek unikátních fotografií Veletržního paláce z doby před jeho požárem v r. 1974. (Info - Praha.eu) více ] »
Nově zpracované a zpřístupněné fondy
Výtvarná rada Národního výboru hl. města Prahy (1972–1991)
[31.03.14] více ] »
[14.04.14] Vydána novela archivního zákona
[07.04.14] Dočasné omezení funkčnosti Archivního katalogu
[04.04.14] Změna úředních hodin podatelny AHMP
[02.04.14] Pozor falzum ! Smutné i veselé příběhy z prostředí identifikace pravosti obrazů
[31.03.14] Principy rodové a územní politiky posledních Lucemburků a jejich vliv na proměny České koruny
[27.03.14] Kroužek pro dějiny raného novověku
[27.03.14] Matyáš Bernard Braun - velikán pražského baroka
[24.03.14] ZLATO – ZLATO? – ZLATO!
[24.03.14] Bohumil Hrabal - mistr pera
[20.03.14] Archivace zdravotnické dokumentace
[17.03.14] Koncert Pražského smyčcového souboru
[17.03.14] Přednáška v rámci Kroužku pro dějiny raného novověku
[11.03.14] Nově digitalizované archiválie
archiv zpráv »
Archivní katalog Praga Publica Historica
Knihovní katalog Archivu hl. m. Prahy
Sbírka matrik Archivu hl. m. Prahy
32. mezinárodní konference Archivu hl. m. Prahy
Akce v Clam-Gallasově paláci

Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal