Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Nově zpřístupněné fondy
[03.11.15] Zpřístupněny byly archivní fondy Přírodoléčebný spolek v Praze, Kriminalistický klub Praha, Štěpánek VáclavStátní ženský ústav učitelský Praha I. Křižovnická ul. 7.
Praha Husova a husitská 1415-2015
Výstava - 25.září 2015-24.ledna 2016
[25.09.15] více
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1 Vernisáž (foto)
více ] »
Kolokvium AHMP a Katedry historie FF UJEP
Rynek, (náměstí), tržiště - místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech
[24.11.15] 3. prosince 2015, Clam-Gallasův palác pozvánka program
Pražské panorama
[06.10.15] Webová výstava o fotografických panoramatech Prahy z 20.–30. let 20. století více ] »
[26.11.15] CÍSAŘŮV SLAVÍK
[26.10.15] ...stipendia enim peccati mors gratia autem Dei vita aeterna...
[22.10.15] První kroniky pražských škol digitalizovány
[22.10.15] Výstava - 100 let Divadla Rokoko
[22.10.15] Odkud vidět město? Veduty měst od 13. do 20. století
[22.10.15] Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii
[14.10.15] Výpadek Archivního katalogu
[12.10.15] V umění volnost
[12.10.15] Příběh Veletržního paláce
[12.10.15] Obnoven prodej publikací
[12.10.15] Jeden svět nestačí
[12.10.15] Kroužek pro dějiny raného novověku
[12.10.15] Plán digitalizace archiválií na rok 2015
[12.10.15] Grafika roku 2013 a Cena Vladimíra Boudníka
[12.10.15] Documenta Pragensia XXXII/2
[06.10.15] Archivní katalog
archiv zpráv »
Archivní katalog Praga Publica Historica
Knihovní katalog Archivu hl. m. Prahy
Sbírka matrik Archivu hl. m. Prahy
Konference Archivu hl. m. Prahy
Akce v Clam-Gallasově paláci
Soutěžní úspěchy našich resturátorek

Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny