Konference 2015

Od veduty k fotografii

Inscenování města v jeho historii

34. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a katedrou historie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

6.-7. října 2015, Clam-Gallasův palác, Praha

 

Program (PDF, 382 kB)

Abstrakty abecedně (PDF, 236 kB)

Zpráva o konferenci na portálu Institutu historických věd Humboldtovy univerzity v Berlíně H-Soz-u-Kult (aj)

Příspěvky byly publikovány ve sborníku Documenta Pragensia XXXVI.

 

Kontakt:
PhDr. Markéta Růčková
Archiv hl. města Prahy
Archivní 6
149 00 Praha 4
Tel.: 00420 236 004 020
E-mail: Marketa.Ruckova@praha.eu