Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Documenta Pragensia
 
tel.: 236 004 943 e-mail: dp.redakce@praha.eu

  • Na této stránce se nachází kompletní přehled všech vydaných svazků sborníku. Starší již vyprodané ročníky jsou dostupné on-line, popř. je možné si je objednat k prezenčnímu studiu v badatelně archivu. 

DP 36 Documenta Pragensia XXXVI
Od veduty k fotografii
Inscenování města v jeho historii
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2017 | ISSN 0231-7443

cena:  280 Kč
Obsah a resumé
Seznam autorů
   
DP 35 Documenta Pragensia XXXV
Nezměrné ztráty a jejich zvládání
Obyvatelstvo evropských velkoměst a I. světová válka
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2016 | ISSN 0231-7443

cena:  203 Kč
Obsah a resumé
Seznam autorů


Documenta Pragensia XXXIV
"Chudé budete mít mezi sebou stále..."
Od charity k sociální politice ve městěch 18.-20.století
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2014 | ISSN 0231-7443 | ISBN 978-80-86852-71-3
cena:  254 Kč
Obsah a resumé
Seznam autorů


Documenta Pragensia XXXIII
Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2014 | ISSN 0231-7443 | ISBN 978-80-86852-67-6

cena:  262 Kč
Obsah a resumé
Seznam autorů


Documenta Pragensia XXXII/2
Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2013 | ISSN 0231-7443 | ISBN 978-80-86852-63-8

cena:  250 Kč
Více...Documenta Pragensia XXXII/1
Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2013 | ISSN 0231-7443 | ISBN 978-80-86852-57-7

cena:  231 Kč
Více...Documenta Pragensia XXXI
Děti ve velkoměstech od středověku až na práh industriální doby
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2012 | ISSN 0231-7443 | ISBN 978-80-86852-49-2

cena: 209 Kč
Více...DP 30

Documenta Pragensia XXX
Evropská velkoměsta mezi koncem války světové a války studené (1945-1989)
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2011 | ISSN 0231-7443 | ISBN 978-80-86852-38-6

cena: 200 Kč
Více...Documenta Pragensia XXIX
Ztracená blízkost
Praha - Norimberk v proměnách staletí
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2010 | ISSN 0231-7443 | ISBN 978-80-86852-35-5

cena: 239 Kč
Více...Documenta Pragensia XXVIII
Život pražských paláců
Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2009 | ISSN 0231-7443 | ISBN 978-80-86852-30-0

cena: 279 Kč
Více...DP27

Documenta Pragensia XXVII
Město a intelektuálové od středověku do roku 1848
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2008 | ISSN 0231-7443 | ISBN 978-80-86852-27-0

cena: 245 Kč
Více...Documenta Pragensia XXVI
Evropská velkoměsta za druhé světové války
Každodennost okupovaného velkoměsta. Praha 1939-1945 v evropském srovnání

Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2007 | ISSN 0231-7443 | ISBN 978-80-86852-21-8

cena: 196 Kč
Více...Documenta Pragensia XXV
Dobrou chuť, velkoměsto

Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2007 | ISSN 0231-7443 | ISBN 978-80-86852-16-4

cena: 132 Kč
Více...Documenta Pragensia XXIV
Město a voda
Praha, město u vody

Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2005 | ISSN 0231-7443 | ISBN 80-86852-08-3

cena: 160 Kč
Více...Documenta Pragensia XXIII
Seminář a jeho hosté II
Sborník příspěvků k nedožitým 70. narozeninám Doc. PhDr. Rostislava Nového

Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2004 | ISSN 0231-7443 | ISBN 80-86852-03-2

cena: 95 Kč
Více...Documenta Pragensia XXII
Pražské městské elity středověku a raného novověku
Jejich proměny, zázemí a kulturní profil
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2004 | ISSN 0231-7443 | ISBN 80-902597-9-0

cena: 118 Kč
Více...Documenta Pragensia XXI
Osm set let pražské samosprávy
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2002 | ISSN 0231-7443 | ISBN 80-902597-4-X

cena: 72 Kč
Více...
Documenta Pragensia XX
Varia. Města versus katastrofy (dodatky)
Univerzita a město - Praha a Univerzita Karlova

Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2002 | ISSN 0231-7443 | ISBN 80-902597-8-2

cena: 144 Kč
Více...DP 19

Documenta Pragensia XIX
Národnostní skupiny, menšiny a cizinci ve městech. Praha – město zpráv a zpravodajství

Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2001

pdf ke stažení

   
DP 18

Documenta Pragensia XVIII
Od středověkých bratrstev k moderním spolkům

Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2000

pdf ke stažení

   
DP 17

Documenta Pragensia XVII
Nové Město pražské ve 14.–20. století
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 1998

pdf ke stažení

   
DP 16

Documenta Pragensia XVI
Ponížení a odstrčení. Města versus katastrofy
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 1998

pdf ke stažení

   
DP 15

Documenta Pragensia XV
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 1997 | ISSN 0231-7443 | ISBN 80-902151-8-1

cena: 126 Kč
pdf ke stažení

   
DP 14

Documenta Pragensia XIV
Mezi liberalismem a totalitou. Komunální politika ve středoevropských zemích 1848–1948
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 1997

pdf ke stažení

   
DP 13

Documenta Pragensia XIII
Žena v dějinách Prahy

Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 1996

pdf ke staženíDocumenta Pragensia XII
Pražské slavnosti a velké výstavy
Praha | Archiv hl. města Prahy | 1995 | ISSN 0231-7443

cena: 79 Kč
pdf ke staženíDP 11

Documenta Pragensia XI
Škola a město
Praha | Karolinum | 1993

pdf ke stažení

   
DP 10

Documenta Pragensia X/1
Výroba knih a knižní obchod v Praze od středověku do roku 1914
Praha | Archiv hl. města Prahy | 1990

pdf ke stažení

   
DP 10

Documenta Pragensia X/2
Výroba knih a knižní obchod v Praze od středověku do roku 1914
Praha | Archiv hl. města Prahy | 1990

pdf ke stažení

   
DP 09

Documenta Pragensia IX/1
Šlechta a církev v Praze od doby předhusitské do roku 1848
Praha | Archiv hl. města Prahy | 1991

pdf ke stažení

   
DP 09/2

Documenta Pragensia IX/2
Šlechta a církev v Praze od doby předhusitské do roku 1848
Praha | Archiv hl. města Prahy | 1991

pdf ke stažení

   
DP 08

Documenta Pragensia VIII
Sborník materiálií Archivu hl. m. Prahy
Praha | Archiv hl. města Prahy | 1988

pdf ke stažení

   
DP 07/1

Documenta Pragensia VII/1
Zdravotní poměry, zdravotní péče, hygiena městského prostředí a populační proměny v Praze
od 13. do 19. století

Praha | Archiv hl. města Prahy | 1987

pdf ke stažení

   
DP 07/2

Documenta Pragensia VII/2
Zdravotní poměry, zdravotní péče, hygiena městského prostředí a populační proměny v Praze
od 13. do 19. století

Praha | Archiv hl. města Prahy | 1987

pdf ke stažení

   
DP 06/1

Documenta Pragensia VI/1
Praha – město ve válkách a revolucích
Praha | Archiv hl. města Prahy | 1986

pdf ke stažení

   
DP 06/2

Documenta Pragensia VI/2
Praha – město ve válkách a revolucích
Praha | Archiv hl. města Prahy | 1986

pdf ke stažení

   
DP 05/1

Documenta Pragensia V/1
Vývoj Prahy v moderní velkoměsto v období 1784–1984
Praha | Archiv hl. města Prahy | 1985

pdf ke stažení

   
DP 05/2

Documenta Pragensia V/2
Sborník materiálií z Archivu hl. m. Prahy – vydáno k životnímu jubileu PhDr. Františka Holce
Praha | Archiv hl. města Prahy | 1985

pdf ke stažení

   
DP 04

Documenta Pragensia IV
Vydáno k 200. výročí spojení čtyř pražských měst v hlavní město Prahu
Praha | Archiv hl. města Prahy | 1984

pdf ke stažení

   
DP 03

Documenta Pragensia III
Sborník materiálových příspěvků
Vydáno na počest 100. výročí otevření národního divadla

Praha | Archiv hl. města Prahy | 1983

pdf ke stažení

   
DP 02

Documenta Pragensia II
Sborník materiálových příspěvků, 1981
Vydáno k 60. výročí vzniku KSČ
Praha | Archiv hl. města Prahy | 1981

pdf ke stažení

   
DP 01

Documenta Pragensia I
Sborník materiálových příspěvků
Praha | Archiv hl. města Prahy | 1980

pdf ke stažení