Publikace

Archiv hlavního města Prahy vydává periodika Pražský sborník historický, Documenta Pragensia, Documenta Pragensia Supplementa a knižní monografie v rámci ediční řady Documenta Pragensia Monographia. Mimo ediční řady se tisknou příležitostné publikace, především výstavní katalogy. Dále nabízíme v omezené míře antikvární tituly, Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy a publikace tzv. Samosprávné knihovny hl. m. Prahy.

 

Prodej publikací

Informace k prodeji a zaslání publikací, vzor objednávky.
více....

 

Pražský sborník historický

Sborník vychází s roční periodicitou a přináší studie zaměřené na dějiny hlavního města Prahy. Příspěvky se soustřeďují na historii, ale i dějiny umění, architektury, urbanismu, literatury a řady dalších oblastí života města.
více...

 

Documenta Pragensia

Sborník zaměřený v širším kontextu na srovnávací dějiny měst ve středoevropském prostoru je vydáván jednou ročně. Jednotlivá čísla vycházejí z obsahu mezinárodních konferencí pořádaných Archivem hl. města Prahy.
více...

 

Documenta Pragensia Supplementa

Neperiodický sborník doplňující základní publikační řadu Documenta Pragensia a přinášející především texty z konferenčních jednání, workshopů a seminářů, na nichž participuje Archiv hl. města Prahy jako spolupořadatel a které se dotýkají problematiky urbánních dějin.
více...

 

Documenta Pragensia Monographia

Záměrem knižnice je zpřístupňovat významný pramenný materiál k dějinám hlavního města Prahy formou edic a publikovat samostatná monografická zpracování různých pragensiálních historických témat s oporou v pramenném výzkumu.
více...

 

Ostatní publikace

Publikace vydávané Archivem hl. města Prahy mimo ediční řady.
více...

 

Antikvární tituly

Doprodej odborných publikací, edic historických pramenů, propagačních brožur a pamětních tisků vydaných v letech 1865-1948.
více...