CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Documenta Pragensia Supplementa

Documenta Pragensia Supplementa byla založena v roce 2011 se záměrem doplnit publikační řadu Documenta Pragensia. Periodikum přináší především texty z konferenčních jednání, workshopů a seminářů, které pořádá Archiv hl. města Prahy a jeho partneři a které se věnují problematice pražských a urbánních dějin ve středověku a v raném novověku. Texty vycházejí v češtině, slovenštině, polštině, případně angličtině a němčině a jsou doplněny anglickým abstraktem a německým resumé. Každý svazek obsahuje seznam autorů, včetně kontaktních údajů. Documenta Pragensia Supplementa jsou recenzovaným odborným časopisem.

Redakce a redakční rada

Pokyny pro autory a etická pravidla

Recenzní řízení

Obsah vydaných čísel

Kontakt:

Redakce Documenta Pragensia Supplementa

Archiv hl. města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4
e-mail: Katerina.Jisova@praha.eu, Jan.Hrdina@praha.eu
tel.: 236 004 021, 236 004 085

 

 

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2022 Konference Online výstavy Velká Praha Staroměstská poprava (muzeumprahy.cz)
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny