CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Pražský sborník historický

Pražský sborník historický, založený v roce 1964 a navazující na vlastivědný sborník z let 1962 a 1963, vydává Archiv hl. města Prahy. Sborník vychází s roční periodicitou a přináší studie zaměřené na dějiny hlavního města Prahy. Příspěvky se soustřeďují na historii, ale i dějiny umění, architektury, urbanismu, literatury a řady dalších oblastí života města. Původní příspěvky jsou vydávány v českém, německém i anglickém jazyce a doplněny cizojazyčným, popř. českým resumé a abstraktem. Součástí sborníku je i recenzní rubrika přinášející zprávy a recenze publikací k historii Prahy a k širší problematice dějin měst. Pravidelně je zařazován přehled realizovaných pražských archeologických výzkumů. Pražský sborník historický je recenzovaným odborným časopisem, který byl v roce 2011 zařazen do prestižní evropské databáze odborných časopisů ERIH, dnes ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences).

Redakce a redakční rada

Pokyny pro autory a etická pravidla

Recenzní řízení

Obsah vydaných čísel

Kontakt:

Redakce Pražského sborníku historického

Archiv hl. města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4
e-mail: psh.redakce@email.czpsh.redakce@praha.eu
tel.: 236 004 943

 

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny