CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Zpřístupnění matričních knih

Došlo k základnímu zpracování nového přírůstku matričních knih, které byly v roce 2020 převzaty z Odboru matrik Úřadu městské části Praha 1. Jejich využití badatelskou veřejností je nyní možné v badatelně Archivu hl. města Prahy. Přehled nových matričních svazků je k dispozici v soupisu, který respektuje strukturu a uspořádání stávající sbírky matrik. Zároveň bylo nutné přistoupit ke změně signatur u několika svazků ve stávající sbírce. Přírůstek matričních knih stejně jako změny signatur nejsou dosud reflektovány v Archivním katalogu ani v pomůcce pro sbírku matrik z důvodu přechodu na nový archivní pořádací systém.

Soupis nových matričních knih
Konkordance starých a nových signatur

V případě žádosti o předložení matričních knih k nahlížení do badatelny se může stát, že některé svazky nemusí být v daný čas přístupné z provozních důvodů, z důvodu jejich digitalizace či kvůli jejich špatnému fyzickému stavu.
Archiv hl. města Prahy má v letošním roce v plánu zdigitalizovat 250 svazků matrik. Prioritně budou digitalizovány matriky římskokatolické farnosti u kostela sv. Apolináře na Novém Městě a Magistrátu hlavního města Prahy.

Stávající Sbírka matrik je zcela zdigitalizována a přístupná on-line prostřednictvím Archivního katalogu: http://katalog.ahmp.cz.

Případné dotazy na provoz sbírky matrik směřujte na její kurátorku PhDr. Markétu Růčkovou, Ph.D. (Marketa.Ruckova@praha.eu).

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2022 Konference Online výstavy Velká Praha Staroměstská poprava (muzeumprahy.cz)
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny