CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Projekty

 • Plán digitalizace archiválií na rok 2022

  plán (PDF, 164 kB)
 • Projekt „Testování archivovaných dat pro zachování maximální udržitelnosti“

  Záměrem projektu je vyvinout univerzální matematický model pro metodiku efektivního testování archivovaných dat vhodný pro archivní instituci za účelem minimalizace datových ztrát archivovaných dokumentů. Dále je záměrem projektu vytvoření softwarového nástroje implementovaného v prostředí AMP na základě tohoto modelu. Obecný matematický model by měl popsat algoritmus kontroly archivovaných dat libovolného datového objemu uložených na různých typech datových nosičů a dynamicky nastavit procesy pro jejich časově efektivní kontrolu po dobu (teoreticky neomezenou) jejich životnosti. Model by zároveň sloužil jako vstup pro vytvoření softwarové aplikace, která by byla implementována do stávajícího systému digitalizace, zpracování a archivace dat v AMP. Navržený model by se v čase na základě výsledků průběžných testů dynamicky měnil a korigoval parametry kontroly pro konkrétní implementaci. Vzniklý software by měl tento model přenést do reálného prostředí k jeho využití, v rámci tohoto projektu bude implementován v pilotní verzi v prostředí AMP. Dále by pak měl sloužit dalším institucím, jejichž posláním je uchování dat.

 • Projekt hromadné digitalizace Ad fontes (2007-2010)

  Projekt komplexní digitální ochrany, záchrany a obecného zpřístupnění nejvzácnějších historických dokumentů hlavního města Prahy.
  Záchrana a trvalé uchování historicky nejvýznamnějších, památkově nejcennějších a fyzicky nejvíce ohrožených archiválií ze sbírek a fondů Archivu hlavního města Prahy, významných pro národní i evropské dějiny, cestou vytvoření všestranně využitelných digitálních kopií z originálů těchto archiválií.
 • Projekt výstavby společného objektu Chodovec II

  datové centrum hlavního města Prahy
  archiv elektronických dokumentů
  správní archiv MHMP
Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny