CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Sbírka výročních zpráv 1788–1948
Oddělení historických sbírek a depozit

 

POPIS SBÍRKY
Sbírka obsahuje více než 2 000 fasciklů tištěných výročních zpráv institucí pražských i mimopražských (včetně zahraničních). Soubor výročních zpráv pražské provenience je přitom jedním z nejvýznamnějších v České republice jak rozsahem, tak i stavem dochování. Jeho základem jsou výroční zprávy pražských škol – především gymnázií a reálek, dochované téměř v kompletních řadách. Nejstarší je tzv. „Juventus" staroměstského gymnázia z roku 1788. K výročním zprávám, pražských škol jsou přiřazeny neméně významné výroční, jednatelské a účetní zprávy spolků, svazů, společenstev, družstev, fondů, sborů, divadel, muzeí, nemocnic, pojišťoven, bank, záložen, ústavů atd. Souvislé řady výročních zpráv končí rokem 1948, z pozdějšího období se vyskytují pouze jednotliviny, resp. výroční zprávy některých institucí, které po roce 1989 jejich vydávání obnovily.

 
PŘESAHY DO JINÝCH FONDŮ A SBÍREK
V souvislosti s postupným přechodem k provenienčnímu principu ukládání archiválií jsou výroční zprávy v současné době převážně ponechávány ve fondu daného původce (školy, ústavu či instituce).
 

PŘÍSTUPNOST
Sbírka je zpřístupněna tištěným inventárním soupisem dostupným v badatelně.

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2022 Konference Online výstavy Velká Praha Staroměstská poprava (muzeumprahy.cz)
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny