CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Přehled fondů a sbírek

Archiv hl. města Prahy spravuje více než 2 800 archivních souborů, jejichž celkový rozsah přesahuje 22 000 bm. Archivními soubory se rozumí sbírky, jež byly uměle vytvořeny na základě věcných znaků (listiny, rukopisy, pečetě, medaile, fotografie, mapy), a fondy, obsahující dokumenty vzešlé z činnosti jednoho původce (úřadu, instituce, spolku, osoby). Přehled obsahuje popis jednotlivých sbírek, fondů či tématických skupin, informace o stupni zpracování, přístupnosti a odkazy na související prameny.

Fondy

Sbírky

Městská samospráva před rokem 1784
Městská samospráva v letech 1784-1945 (1949)
    Magistrát hlavního města Prahy I.
    Archivy obcí připojených k Praze v letech 1883-1920
    Městské sociální ústavy
    Národní garda Praha
Městská samospráva po roce 1945 (1949)
Okresní samospráva
Politická správa
    Okresní správa politická
    Okresní školní výbory
Justiční správa a soudy
Finanční správa
Vrchnostenská správa
Církevní správa
Školy a školství
Podniky
Zdravotnická a sociální zařízení
Kulturní a vědecké instituce
Organizace, spolky a společnosti
Cechy
Společenstva a obchodní grémia
Rodinné archivy a osobní fondy
Sčítání obyvatelstva

Sbírka listin
Sbírka úředních knih a rukopisů
Sbírka matrik
Heraldická (Rentzova) sbírka
Sbírka fotografií
Sbírka grafiky
Sbírka map a plánů
Sfragistická sbírka
Sbírka typářů a razítek
Sbírka medailí
Sb. soudobé dokumentace do roku 1989
Sb. soudobé dokumentace po roce 1989
Sb. dokumentace k období okupace a květnové revoluce
Sbírka výročních zpráv
Sbírka starých tisků

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny