CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Archiv přednášek

2018

24. května 2018, doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
Ze Staroměstské radnice na Jižní Město: Cesta pražského městského archivu od vzniku do současnosti 
 

2014

18. prosince 2014, Mgr. Šárka Hálečková, Bc. Jan Bilwachs
Charles Luython (1557-1620), rudolfinský skladatel a varhaník. Pokus o stylovou charakteristik
 
11. prosince 2014, PhDr. Martin Mádl, Ph.D.
Malířská výzdoba šternberského zámku Troj
 
13. listopadu 2014, PhDr. Vít Mišaga, Ph.D.
Válka jako denní rutina? Dánský vpád do Slezska a na Moravu v roce 1626 z pohledu kapitána Trosta a jeho voják
 
6. listopadu 2014, Mgr. Pavla Hasilová
Voli na hradbách, fortifikační vlna, neodměněný ras a suť na políčkách pražských zahrádkářů. Místodržitelská fortifikační komise pro Prahu a Cheb 
 
5. června 2014, Mgr. Petr ŠMÍD      
Fenomén sebevraždy v raně novověkých Čechách
 
22. května 2014, Mgr. Ivana NĚMEČKOVÁ    
Proměny sociální situace venkovského obyvatelstva v 17. až 19. století na příkladu panství Horšovský Týn
 
3. dubna 2014, Mgr. Tereza DAŇKOVÁ    
Misie obnovené Jednoty bratrské v jižní Africe na přelomu 18. a 19. století
 

20. března 2014, Mgr. Marek BRČÁK
Kapucínský řád a společnost v Čechách a na Moravě v 17. století

 

2013

12. prosince 2013, Bc. Eva JAROŠOVÁ
Tuoniova vlast věčná. Podoby funerální kultury v raně novověkém Finsku
 
5. prosince 2013, Dr. Jaroslava HAUSENBLASOVÁ
Praha - rezidence Ferdinanda I. 1526-1564. Vzory, koncepty a realizace
 
28. listopadu 2013, Bc. Petra JAKOUBKOVÁ
Jiří Nigrin a typografický vývoj nototisku v jeho dílně

30. května 2013, Bc. Ondřej ŠVEHELKA
Odběhlec a stát. Vojenští zběhové z císařsko-královské armády v době osvícenského absolutismu pohledem dokumentů Českého gubernia
 
16. května 2013, Mgr. Jan SÍČ
Hospodaření tří generací rodu pánů z Pernštejna v průběhu 16. století
 
4. dubna 2013, PhDr. Štěpán VÁCHA , Ph.D.
Sub utraque, sub una. Neznámý pramen k sakrální topografii předbělohorské (rudolfínské) Prahy
 
14. března 2013, Mgr. Martina BARDOŇOVÁ
„Diplomat je osoba, která vás může poslat do pekla takovým způsobem, že se na ten výlet dokonce těšíte." Španělská diplomacie u císařského dvora 1608-1617
 

2012

20. prosince 2012, PhDr. Dagmar KUTÍLKOVÁ
Proměna oděvní typologie mužského obleku v českých zemích období raného novověku
 
13. prosince 2012, Mgr. Ondřej PODAVKA
Alois Hackenschmidt a jeho korespondence s Bohuslavem Balbínem
 
29. listopadu 2012, Mgr. Kateřina SMYČKOVÁ
Mariánský ctitel Jan Ignác Dlouhoveský v zrcadle literární (sebe)prezentace
 
22. listopadu 2012, Mgr. Jan BOUČEK
Klientský systém a šlechtická společnost 17. století na příkladu Pavla Michny z Vacínova
 
25. října 2012, Bc. Jan LOCHOVSKÝ
Židé v myšlení společnosti českých zemí na prahu novověku

10. května 2012, Bc. Klára ANDRESOVÁ
Císařská armáda období třicetileté války ve vojenských táborech. Rekonstrukce podoby tábora a sociálního začlenění jednotlivých typů jeho obyvatel na základě normativních pramenů, dobové beletrie a ego-dokumentů
 
19. dubna 2012, Bc. František IŠA
Poselská služba v raně novověkém Dvoře Králové nad Labem. Komunikační roviny královského města v diplomaticko-geografických souvislostech (na příkladu register branných)
22. března 2012, Bc. Marek BRČÁK
Příchod a etablování kapucínského řádu v českých zemích v letech 1599-1618
 
8. března 201, JUDr. et Mgr. Jan ANDRLE
Kult sv. Františka Xaverského v raně novověkých českých zemích
 

2011

30. listopadu 2011, PhDr. Jitka JANEČKOVÁ
Poprava Jana Sladkého Koziny v Plzni. Epilog chodského sporu o „stará práva"
 
9. listopadu 2011, Josefína MATYÁŠOVÁ
Hudební vzdělání české renesanční šlechty
 
19. října 2011, Mgr. Petr ŠMÍD
Hrdelní soudnictví, kriminalita a každodennost v předbělohorských Čechách
 
6. dubna 2011, Bc. Kateřina DUFKOVÁ
Jan Šembera Černohorský z Boskovic, velmož moravské renesance
 
16. února 2011, Mgr. Václav CHMELÍŘ
Město jako etapa života nižší šlechty 17. a 18. století ve středních a západních Čechách
 

2010

8. prosince 2010, PhDr. Oldřich KORTUS, PhD.
Plzeň a okolí za třicetileté války
 
10. listopadu 2010, Kamil BUREŠ
Uherské bojiště na konci 17. století pohledem korespondence mladých šlechticů
 
20. října 2010, PhDr. Markéta RŮČKOVÁ    
Archiv Matouše Konečného a studenti Jednoty bratrské na počátku 17. století

19. května 2010, Mgr. Jakub KRČEK
Josefínské rušení klášterů na Plzeňsku - prameny a možnost jejich využití pro studium dějin klášterů
 
27. dubna 2010, Pavlína CERMANOVÁ
Příběh Antikrista v obrazových pramenech
 
7. dubna 2010, Mgr. David NOVOTNÝ
Mezi normou a realitou. Královští rychtáři ve východočeských věnných městech předbělohorského období (1548-1619)
 
17. března 2010, Mgr. Pavla JIRKOVÁ
„... alß sein eigen Kindt...": Dětství a dětský věk pohledem testamentů na příkladě města Jihlavy na přelomu 16.-17. století
 
3. března 2010, Štěpán VÁCHA - Irena VESELÁ - Vít VLNAS - Petra VOKÁČOVÁ
Karel VI. a Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723 - prezentace knihy
 

 

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny