CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Okresní samospráva 1865–1927 (1937)
Oddělení fondů městské správy do roku 1945

 

O PŮVODCI
Jedná se o fondy okresních samospráv činných na území čtyř bývalých politických okresů v přímém okolí Prahy (okres karlínský, smíchovský, vinohradský a žižkovský). V roce 1920 se část území politických okresů stala součástí tzv. Velké Prahy. Zřízení okresní samosprávy bylo umožněno rámcovým říšským obecním zákoníkem (1862) a zemským zákonem č. 27 z. z. z 25. 7. 1864. Orgánem okresní samosprávy byla okresní zastupitelstva (18–36 členů), volená na tři roky, v jejichž čele stál okresní starosta; výkonným orgánem byl okresní výbor. Okresní zastupitelstva byla zřízena ve všech sídlech okresních úřadů, po reorganizaci politické správy (1868) působilo v jednom politickém okrese zpravidla několik okresních zastupitelstev. Oblast působnosti okresních zastupitelstev byla dvojí: samostatná (správa okresního majetku a dohled nad okresními ústavy, humanitní a sociální činnost, zdravotní otázky, péče o okresní silnice, dohled nad obcemi v záležitostech jejich slučování, hranic, přirážek aj., disciplinární pravomoc nad obecními představenstvy atd.) a přenesená (péče o ubytování vojska a o přípřeže, drobné záležitosti justiční a finanční správy). Zastupitelstva působila až do vzniku Československa, kdy byla rozpuštěna a nahrazena okresními správními komisemi. K definitivnímu zrušení zastupitelských okresů došlo v souvislosti s reorganizací politické správy v roce 1927.
 

POPIS FONDŮ
Spisy dokumentující jednotlivé obory působnosti územních samospráv. Stupeň dochovanosti jednotlivých fondů je rozdílný.


JEDNOTLIVÉ FONDY
Okresní zastupitelstvo Karlín 1865–1927 (1937). Částečně dochovaný fond. Zápisy schůzí okresního zastupitelstva a výboru 1865–1928, hlavní účetní knihy okresního fondu 1900–1928. Spisy, knihy úřední a pomocné. Připojeny pomocné a úřední (hlavní a jiné účetní knihy 1907–1937) knihy okresního chorobince v Dolních Počernicích. Záznam v Archivním katalogu.

Okresní zastupitelstvo Smíchov 1866–1928. Malé torzo fondu. Zápisy schůzí okresního výboru 1865–1919, hlavní účetní knihy okresního fondu 1906–1928. Zlomek spisů, knihy úřední a pomocné. Záznam v Archivním katalogu.

Okresní zastupitelstvo Královské Vinohrady 1879–1921. Částečně dochovaný fond. Zápisy schůzí okresního výboru 1879–1920, hlavní účetní knihy okresního fondu 1879–1921. Spisy, knihy úřední a pomocné. Záznam v Archivním katalogu.

Okresní zastupitelstvo Žižkov 1901–1922. Malé torzo fondu. Zápisy schůzí okresního zastupitelstva a výboru 1901–1918, hlavní účetní knihy okresního fondu 1902–1921. Pouze úřední a pomocné knihy. Záznam v Archivním katalogu.


PŘÍSTUPNOST
Fondy jsou neuspořádané a veřejnosti nepřístupné.

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny