CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Rodinné archivy a osobní fondy
Oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osobPOPIS FONDŮ
Rodinné archivy a osobní fondy (pozůstalosti) jsou archivní soubory neúředního charakteru vzešlé z činnosti jednotlivců. Časově zabírají tyto materiály období od minulého století do současnosti, přičemž některé jejich části (především sbírkové) jdou hlouběji do minulosti. K 15. červenci 2019 je v Archivu hl. města Prahy evidováno celkem 234 archivních fondů, které mají charakter osobní pozůstalosti. Tato skupina fondů má výrazně sbírkový charakter a obsahuje nejrůznější dokumenty, mj. osobní korespondenci, literární i odborné rukopisy, kartotéky, sbírky výstřižků či výpisků dle zaměření zůstavitele. Archiv získává tyto fondy v mimoskartačním řízení, buď darem, nebo nákupem, nebo vytříděním z registratur bývalých německých organizací, jako je například Verein der Deutschen in Böhmen. Z nejvýznačnějších osobních fondů uložených v Archivu hl. města Prahy jmenujme alespoň pozůstalosti dlouholetého městského zastupitele a pražského starosty Jana Podlipného (1848–1914), univerzitního profesora a archiváře města Prahy Václava Vojtíška (1883–1974), spisovatele, topografa a uměleckého historika Cyrila Merhouta (1881–1955), germanisty a univerzitního profesora Emila Skály (1928–2005) či historika Zdeňka Boháče (1933–2001).

PŘÍSTUPNOST
Zpracované (inventarizované) fondy jsou přístupné, el. pomůcky jsou dostupné v Archivním katalogu. Nezpracované fondy jsou přístupné, pokud to umožňuje jejich stav dochování a stupeň uspořádání, s výjimkou materiálů mladších 30 let, či písemností nepřístupných z důvodu ochrany osobních údajů podle § 37 zákona č. 499/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny