CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Konference 2023

Víno jako kulturní fenomén ve městech od středověku do 19. století


42. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy pořádaná ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Historickým ústavem Akademie věd České republiky a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy.

10.-11. října 2023, Praha

 

Call for Papers (PDF, 436 kB)

Kontakt:

PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.
Archiv hl. města Prahy
Archivní 6
CZ-149 00 Praha 4
Tel.: 00420-236004020
E-mail: Marketa.Ruckova@praha.eu

 

 

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2023 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny