CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Konference 2023

Víno jako kulturní fenomén ve městech od středověku do 19. století


42. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy, pořádaná ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Historickým ústavem Akademie věd České republiky, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a Ústavem vinohradnictví a vinařství Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

10.-11. října 2023, Praha

 

Call for Papers (PDF, 436 kB)

Program barevně (aktualizace 5. 10. 2023; PDF, 1,59 MB)

Program čb (aktualizace 5. 10. 2023; PDF, 1,57 MB)

Abstrakty (PDF, 326 kB)

 

Organizátoři prosí o nahlášení Vaší účasti a kontaktních údajů na níže uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do 4. října 2023.

Kontakt:

PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.
Archiv hl. města Prahy
Archivní 6
CZ-149 00 Praha 4
Tel.: 00420-236004020
E-mail: Marketa.Ruckova@praha.eu

 

 

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny