CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Pražský sborník historický

Redakce a redakční rada od 26. května 2017

Šéfredaktorka:

 
doc. PhDr. Olga Fejtová, PhD.    
   

Redakce:

 
PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.
Nina Lohmann, M.A., Ph.D.
PhDr. Jaroslav Havel
výkonný redaktor
výkonná redaktorka
jazykový redaktor
   

Redakční rada:

 
PhDr. Zdeněk Dragoun
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
doc. PhDr. Olga Fejtová, Ph.D.  
doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Mgr. Petr Jíša (předseda)
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
Dr. Robert Luft  
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.
PhDr. Martin Svatoš, CSc.
prof. Dr. Janusz Tandecki
Mgr. Hana Vobrátilková, Ph.D.
Prof. Dr. Karl Vocelka
(Národní památkový ústav, Praha)
(Filozofická fakulta UK)
(Archiv hl. města Prahy)
(Filozofická fakulta UK)
(Archiv hl. města Prahy)
(Archiv hl. města Prahy)
(Collegium Carolinum, Mnichov)
(Historický ústav AV ČR, v.v.i.)
(Fakulta humanitních studií UK)
(Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
(Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.)
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika v Toruniu)
(Archiv hl. města Prahy)
(Universität Wien)

 

 

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2022 Konference Online výstavy Velká Praha Staroměstská poprava (muzeumprahy.cz)
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny