CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Archivní pomůcky

3. měšťanská škola dívčí Praha VII., Osadní 8 1945–1948

3. obecná a měšťanská škola Praha VII., Osadní 8 1897–1945 (1977)

3. obecná škola dívčí Praha VII., Osadní 8 1945–1948

12. obecná škola dívčí Praha XI., na Jarově č.p. 1966 1930–1948

12. obecná škola chlapecká Praha XI., na Jarově č.p. 1966 1908–1948

20. národní škola, Praha 11, Jarov, V zahrádkách č.p. 1966 1948–1953

21. národní škola, Praha 11, Jarov, V zahrádkách č.p. 1966 1948–1953

Amerlingův státní mužský ústav učitelský Praha II. (1841) 1848–1948 (1951)

Archiv města Břevnov 1868–1921 (1935)

Beseda Barák Praha (1846) 1883–1950 (2013)

Bratrstvo Zlíchovsko-hlubočepské 1883–1947 (1949)

Bytový podnik Praha 1 1948–1992

Červenková Klára PhDr. (1863) 1894–1941

České oddělení rakouské výstavy v Londýně 1905–1907

Dámský kruh Praha (1892-1954)

Divadlo Labyrint (1944) 1945–1998

Dívčí gymnasium "Krásnohorská" Praha II. - Nové Město, Vodičkova ul. 22 1890-1953

Ebert Karl Egon 1851–1882

Farní úřad u Nejsvětější Trojice v Podskalí na Novém Městě pražském 1827–1952

Farní úřad u Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici na Novém Městě pražském 1695–1959

Farní úřad u Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech 1884–1950

Farní úřad u Panny Marie před Týnem 1707–1950

Farní úřad u sv. Apolináře na Novém Městě pražském 1711–1966

Farní úřad u sv. Fabiána a Šebestiána, Praha 6 - Liboc 1808–1952

Farní úřad u sv. Jiljí na Starém Městě pražském 1784–1948

Farní úřad u sv. Norberta, Praha 6 - Střešovice 1812–1959

Farní úřad u sv. Tomáš na Malé Straně 1717–1950

Farní úřad u sv. Vojtěcha na Novém Městě pražském (1638) 1715–1954

Fialka Ladislav 1960–1992

Filmový podnik hlavního města Prahy (1920) 1957–2001

Glaser Juliane 1828–1887

Hráský Josef PhDr. 1916–1981 (1998)

Chorobinec na Karlově (1759) 1789–1929

Karlach Mikuláš, Dr. 1870–1920

Kavárna ARCO 1884–1938

Klub malostranských esperantistů 1909-1952

Komunistická strana Československa – městský výbor Praha 1950–1990

Kriminalistický klub Praha (1876) 1908–1960 (1976)

Kruh francouzských legionářů (1918) 1926–1963

Magistrát hlavního města Prahy I., Referát I.A, hospodářský (1832) 1921–1948 (1956)

Magistrát hlavního města Prahy I., Směnečný a obchodní soud 1764–1850 (1864)

Místní (městský) národní výbor a město Uhříněves 1892–1990 (1994)

Místní národní výbor Praha 4 Libuš do roku 1990 (1938) 1945–1990 (1996)

Místní úřad Kyje 1870–1994

Národní garda Praha 1848-1851

Národní škola Praha 9 - Hrdlořezy, Pod Táborem 300 (1932) 1948–1953

Obecná a měšťanská škola Praha XI. - Hrdlořezy, Pod Táborem 300 1898–1948

Obecná škola Praha XI. - Hrdlořezy, Pod Táborem 300 1932–1948

Obecní úřad, Městský a Místní národní výbor Praha-Zbraslav (1682) 1850–1990

Obvodní národní výbor Praha 6 (1885) 1945–1990 (2002)

Odbor kultury Národního výboru hlavního města Prahy (1904) 1949–1990

Odbor pro vnitřní věci Národního výboru hlavního města Prahy (1898) 1945–1991

Okresní správa politická Karlín (1820) 1850–1927 (1929)

Podpůrný a vzdělávací spolek Havlíček Zlíchov a okolí (1895) 1896–1950

Porady vedoucích funkcionářů NVP 1963–1987

Přírodoléčebný spolek v Praze (1862) 1893–1952

Rank Josef 1848–1912

Schlaraffia, německý spolek v Praze 1859–1935 (1994)

Sjezdy na ochranu památek 1908 a 1913 v Praze 1908–1915

Soupis pamětních knih pražských farních úřadů uložených ve fondech římskokatolických farních archivů v Archivu hlavního města Prahy 1641–1955

Soupis úředních knih pražských cechů uložených ve Sbírce rukopisů Archivu hlavního města Prahy 1499–1925

Společenstvo hotovitelů hudebních nástrojů v Praze 1851–1949

Spolek ku zřízení a vydržování dívčího lycea na Královských Vinohradech 1908–1948

Správa železniční dopravní cesty, s.o. - Stavební správa Praha 1972–1990

Státní ženský ústav učitelský Praha I. Křižovnická ul. 7 (1866) 1870–1948 (1951)

Státní dívčí reálné gymnasium Praha XII., Slezská 68 1908–1950

Stavební odbor NVP (ÚNV) (1923) 1946–1986

Střední škola Praha 9 - Hrdlořezy, Pod Táborem 300 (1921) 1948–1953

Svaz pro povznesení návštěvy ČSR 1886–1952

Svaz výtvarných umělců Mánes Praha 1885–1953

Svobodná škola politických nauk, Praha 1, Ovocný trh 3 1928–1939 (1950)

Šisler Stanislav (1910) 1938–1996

Štěpánek Václav 1897–1953

Ústřední jatky hlavního města Prahy v Holešovicích 1895–1951

Ústřední národní výbor hlavního města Prahy – Referát pro národní správu majetku a následující agendy 1945–1949 (1969)

Ústřední národní výbor, Národní výbor hlavního města Prahy – Komise 1945–1989

Vojenský referát Ústředního národního výboru hlavního města Prahy (1940) 1945–1948 (1953)

Všeobecná fakultní nemocnice Praha 1818–1991

Vyšší dívčí škola a dívčí reálné gymnasium hlavního města Prahy, Vodičkova ul. 1863–1950

Výtvarná rada NVP 1972–1991

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny