CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Documenta Pragensia Supplementa

  • Documenta Pragensia Supplementa (I-VI) je možné v tištěné podobě zakoupit v podatelně archivu. Informace k prodeji a zaslání poštou.
  • Tituly označené "VYPRODÁNO " již NELZE objednat, pouze zapůjčit k prezenčnímu studiu v badatelně.
  • Uvedené ceny jsou platné při zakoupení knih v Archivu hl. města Prahy.

 

Documenta Pragensia Supplementa 10

Documenta Pragensia Supplementa X
Od Velkého tržiště k náměstí Jana Palacha  
Názvosloví veřejných prostranství ve městech střední Evropy
Sestavili Kateřina Jíšová a Jan Hrdina
Praha | Archiv hl. města Prahy |
 2022 | ISBN  978-80-86852-97-3                          

Cena: 203 Kč
Obsah a resumé, Seznam autorů
Documenta Pragensia Supplementa 9

Documenta Pragensia Supplementa IX
Úřední písemná kultura v českých a moravských městech ve středověku a raném novověku 
Sestavili Kateřina Jíšová a Jan Hrdina
Praha | Archiv hl. města Prahy |
Scriptorium | 2018 | ISBN  978-80-86852-86-7                         

Cena: 240 Kč
Obsah a resumé, Seznam autorů

Documenta Pragensia Supplementa VIII
Radnice, rynek a tržiště
Místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech
Sestavili Kateřina Jíšová a Jan Hrdina
Praha | Archiv hl. města Prahy | Univerzita J. E. Purkyně
Scriptorium | 2017 | ISBN  978-80-86852-70-6                         

Cena: 250 Kč
Obsah a resumé, Seznam autorů

Documenta Pragensia Supplementa VII
Města a šlechta ve středověku a raném novověku
Výbor statí Václava Ledvinky
Uspořádala Kateřina Jíšová
Praha | Archiv hl. města Prahy | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
| Scriptorium | 2016 | ISBN  978-80-86852-80-5                         

VYPRODÁNO
Více...

Documenta Pragensia Supplementa VI
Městský farní kostel v českých zemích ve středověku
Sestavili Jan Hrdina a Kateřina Jíšová
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2015 | ISBN  978-80-86852-73-7                         

cena:  180 Kč
Více...


Documenta Pragensia Supplementa V
Jeho Praha
Výbor statí Jiřího Peška k dějinám Prahy
Uspořádaly Olga Fejtová, Kateřina Jíšová, Martina Power a Hana Svatošová
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2014 | ISBN  978-80-86852-55-3                         

cena: 200 Kč
Více...Documenta Pragensia Supplementa IV
Milosrdenství ve středověkých městech  
Sestavila Kateřina Jíšová
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2013 | ISBN  978-80-86852-47-8                         

cena: 70 Kč
Více...


Documenta Pragensia Supplementa III
Obecné dobré velebiti, zlé tupiti a lidské spravedlnosti fedrovati...
Výbor statí Jaroslavy Mendelové k dějinám městské správy
Uspoř. O. Fejtová ve spolupráci s K. Jíšovou, M. Lašťovkou a H. Svatošovou
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2012 | ISBN  978-80-86852-43-0                         

cena: 100 Kč
Více...


Documenta Pragensia Supplementa II
Kapituly v zemích Koruny české a v Uhrách ve středověku 
Sestavili Jan Hrdina a Martina Maříková
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2011 | ISBN  978-80-86852-44-7                         

cena: 100
Více...


DPS1

Documenta Pragensia Supplementa I
Průvodce třiceti ročníky sborníku Documenta Pragensia
Přehled obsahu a bibliografický soupis
Sestavily Lucie Procházková a Hana Svatošová

Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2010 | ISBN 978-80-86852-39-3                          

cena: 70 Kč
Více...Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny