CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Národní garda Praha 1848–1851
Oddělení fondů městské správy do roku 1945

 

O PŮVODCI
Spisy vzešlé z činnosti měšťanského ozbrojeného sboru. Národní garda Praha byla politicky podřízena vrchnímu velitelství národní gardy a administrativně správní radě a sboru obecních starších. Agenda byla vedena samostatně s výpomocí pracovníků magistrátu (např. pokladníka).


POPIS FONDU
Převážnou část fondu tvoří přijatá korespondence od nadřízených orgánů (velitelství národní gardy, místodržitelství, zemské prezidium, správní rada), dopisy od vedení národních gard v městských částech Prahy a v ostatních městech. Také jsou zde uloženy účetní spisy pokladny pražské Národní gardy.


ČLENĚNÍ FONDU

Spisy, podací protokol.


PŘESAHY DO JINÝCH FONDŮ A SBÍREK
AMP, MHMP I., Prezidium rady a magistrátu (korespondence).
Národní archiv, Národní gardy 1848–1951
 

PŘÍSTUPNOST
Fond je neuspořádaný a veřejnosti nepřístupný.

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny