CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Konference 2011

Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí

30. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy, Historického ústavu Akademie věd ČR, Katedry historie Filozofické fakulty, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

11.–12. října 2011; Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1

 

V rámci konference byly představeny nejnovější publikace Archivu hl. města Prahy a vydavatelství Scriptorium: edice nejstarší městské knihy Liber vetustissimus (editorka Hana Pátková) a Průvodce třiceti ročníky sborníku Documenta Pragensia (sestavily Lucie Procházková a Hana Svatošová).

Program (PDF, 356 kB)

Abstrakta (PDF, 191 kB)

Záznam z konference a diskuse s účastníky v pořadu České televize Milénium (12. 10. 2011)

Zpráva o konferenci na portálu Institutu historických věd Humboldtovy univerzity v Berlíně H-Soz-u-Kult (aj)

Příspěvky byly publikovány ve sborníku Documenta Pragensia XXXII.

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny