CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Konference 2011

Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí

30. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy, Historického ústavu Akademie věd ČR, Katedry historie Filozofické fakulty, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

11.–12. října 2011; Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1

 

V rámci konference byly představeny nejnovější publikace Archivu hl. města Prahy a vydavatelství Scriptorium: edice nejstarší městské knihy Liber vetustissimus (editorka Hana Pátková) a Průvodce třiceti ročníky sborníku Documenta Pragensia (sestavily Lucie Procházková a Hana Svatošová).

Program (PDF, 356 kB)

Abstrakta (PDF, 191 kB)

Záznam z konference a diskuse s účastníky v pořadu České televize Milénium (12. 10. 2011)

Zpráva o konferenci na portálu Institutu historických věd Humboldtovy univerzity v Berlíně H-Soz-u-Kult (aj)

Příspěvky byly publikovány ve sborníku Documenta Pragensia XXXII.

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2022 Konference Online výstavy Velká Praha Staroměstská poprava (muzeumprahy.cz)
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny