CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Online výstavy

170 let Archivu hlavního města Prahy

Internetová verze úspěšné výstavy připravené v r. 2021 k výročí pražského městského archivu.
více...

Velká Praha. 100 let od sloučení Prahy s předměstími

Výstava prezentuje územní, správní, politický, hospodářský, stavební, sociální a kulturní rozvoj Prahy v období mezi dvěma světovými válkami, tj. v období, kdy bylo používáno sousloví Velká Praha jako synonymum pro hlavní město.
více...

Praha 1580-1680: místo konfesijních střetů

Výstava přibližuje život v pražských městech v období dramatického nábožensko-politického vývoje na příkladu osudu českobratrské rodiny Kutnaurů ze Sonnenštejna.
více...

obchodní dům ARA

ARA - příběh perly v srdci Prahy

Příběh obchodního domu ARA a jeho stavebníků ve fotografiích a dokumentech. 
více...

Praha roku 1820

Praha roku 1820

Seriál drobných příspěvků ilustrujících podobu metropole a život jejích obyvatel před dvěma sty lety. 
více...

Jan Kříženecký a sbírka fotografií Archivu hl. m. Prahy

Výstava dává nahlédnout do kolekce fotografií Jana Kříženeckého, známého především jako průkopníka české kinematografie, které pořídil v letech 1905-1915 pro pražský magistrát.
více...

Archiv hl. města Prahy v sametové revoluci

U příležitosti kulatého výročí demonstrace 17. listopadu 1989 připravil Archiv hl. města Prahy internetovou výstavu, která je vzpomínkou na tehdejší události z netradičního archivního pohledu.
více...

Pražské povstání 5.-9. května 1945. Boj o Staroměstské náměstí a radniční budovy

Povstání proti německé okupaci v květnu 1945 patří mezi nejvýznamnější akce domácího protinacistického odboje v okupovaném Československu. Virtuální expozice na internetových stránkách Archivu hl. města Prahy seznamuje s průběhem bojů o Staroměstskou radnici, budovy magistrátu a jejich nejbližší okolí.
více...

Chudé budete mít mezi sebou stále...

Internetová prezentace výstavy připravené u příležitosti konání stejnojmenné výroční konference Archivu hl. města Prahy, která byla věnována vývoji městské sociální péče.
více...

Pražské panorama

Součástí sbírky fotografií Archivu hl. města Prahy je souvislá řada panoramat blízkého okolí hlavního města pořízených Památkovým sborem hl. města Prahy ve 20.-30. letech 20. stol. Výstava umožňuje shlédnout podobu tehdejší pražské periferie těsně předtím, než ji začala měnit horečná výstavba započatá po vzniku tzv. Velké Prahy.
více...

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny