CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Konference

Archiv hl. města Prahy pořádá každoročně ve druhém říjnovém týdnu mezinárodní vědecké konference k problematice dějin měst. Od roku 1998 se jejich stálým spoluorganizátorem stal Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Jednotlivá témata konferenčního jednání jsou vždy koncipována s ohledem na možnosti interdisciplinárního přístupu. Konference se pořádají s přihlédnutím k obsahu ve spolupráci se specializovanými domácími i zahraničními institucemi (univerzitní a akademická pracoviště, archivy, muzea a knihovny). Konferenční jednání probíhá zpravidla v několika jazycích (čeština, němčina, polština aj.), jejichž simultánní tlumočení je zajištěno. Vítaná jsou i vystoupení studentů magisterských a postgraduálních studijních programů.

Cílem organizátorů je vytvořit prostor pro diskuse k aktuálním tématům výzkumu dějin měst na mezinárodní úrovni a nabídnout náměty pro jednání tak, jak je reflektuje evropské bádání i jak na druhé straně vycházejí z potřeb domácích, především pragensiálních výzkumů. Nepochybným pozitivem našich akcí je možnost navázání osobních kontaktů s domácími i zahraničními kolegy z rozličných specializovaných vědeckých pracovišť.

Vybrané příspěvky z konference jsou pravidelně otiskovány v podobě původních studií na stránkách sborníku Documenta Pragensia (recenzované neimpaktované periodikum).

˝

2024

2024

  

„Je občanskou povinností každého, aby ochraně památek byl nápomocen." Památková péče ve městech v 19. a 20. století a její tradice 


43. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy, pořádaná ve spolupráci s Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Historickým ústavem Akademie věd České republiky, Muzeem hlavního města Prahy a Národním památkovým ústavem.
Více...
   
2023

2023

 

Víno jako kulturní fenomén ve městech od středověku do 19. století


42. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy pořádaná ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Historickým ústavem Akademie věd České republiky a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy.
Více...
   
2022

2022

 

Fenomén primátor


41. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy pořádaná ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Více...
   
2021

2021

Zvířata ve městě


40. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy pořádaná ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie a Zoologickou zahradou hl. m. Prahy
Více...
   

2020

Města dobývaná, dobytá a okupovaná. Kontexty a důsledky neúspěšné obrany měst od středověku do 20. století


39. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy pořádaná ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Více...
   
konference 2019

2019

Město se baví - od středověku do roku 1848. Praha jako centrum kulturního života


38. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Více...
   

2018 

Praha v obnoveném státě – zemská metropole hlavním městem nové republiky


37. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Více...
   

2017

Město a jeho hradby


36. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Více...
   

2016

Historiografie s městem spojená: Historiografie o městech a historiografie ve městech


35. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR
Více...
   

2015

Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii


34. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a katedrou historie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Více...
   

2014

Nezměrné ztráty a jejich zvládání. Obyvatelstvo evropských velkoměst a I. světová válka


33. mezinárodní konference Archivu hl. města Prahy pořádaná ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a zahraničními partnery v Praze v Clam-Gallasově paláci ve dnech 7.-8. října 2014.
Více...
   

2013

Chudé budete mít mezi sebou stále" • Od charity k sociální politice ve městech 18.- 20. století


32. mezinárodní konference Archivu hl. města Prahy pořádaná ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze v Clam-Gallasově paláci ve dnech 8.-9. října 2013.
Více...
   

2012

Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století.


31. vědecká konference Archivu hl. města Prahy, pořádaná ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR a Institutem mezinárodních studií FSV UK v Praze v Clam-Gallasově paláci v Praze ve dnech 9. a 10. října 2012.
Více...
   

2011

Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí.


30. vědecká konference Archivu hl. města Prahy, uspořádaná ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Katedrou historie FF UJEP v Ústí nad Labem a Institutem mezinárodních studií FSV UK v Praze v Clam-Gallasově paláci v Praze ve dnech 11. a 12. října 2011.
Více...
   

2010

Děti ve velkoměstech od středověku až na práh industriální doby.


29. vědecká konference Archivu hl. města Prahy, uspořádaná ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Clam-Gallasově paláci v Praze ve dnech 12. a 13. října 2010.
Více...
   
2009

2009

Evropská velkoměsta mezi koncem války světové a války
studené (1945-1989)


28. vědecká konference Archivu hl. města Prahy, uspořádaná ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Clam-Gallasově paláci v Praze ve dnech 6. a 7. října 2009.
Více...
   

2008

Ztracená blízkost. Praha - Norimberk v proměnách staletí


27. vědecká konference Archivu hl. města Prahy, uspořádaná ve spolupráci s Stadtarchiv Nürnberg, Lehrstuhl für Geschichte Ostmitteleuropas am Institut für Geschichtswissenschaften der Humboldt-Universität Berlin a Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 7. a 8. října 2008 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
Více...
   

2007

Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby.


26. vědecká konference Archivu hl. města Prahy, uspořádaná ve spolupráci s Ústavem pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 9. a 10. října 2007 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
   

2006

Město a intelektuálové. Od středověku do roku 1848.


25. vědecká konference Archivu hl. města Prahy, uspořádaná ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 10. až 12. října 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
   

2005

Evropská velkoměsta za druhé světové války. Každodennost okupovaného velkoměsta. Praha 1939 - 1945 v evropském srovnání


24. vědecká konference Archivu hl. města Prahy, uspořádaná ve spolupráci s Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf a s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 11. a 12. října 2004 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
   

2004

Dobrou chuť, velkoměsto!


23. vědecká konference Archivu hl. města Prahy, uspořádaná ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 5. a 6. října 2004 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
   

2003

Město a voda. Praha, město u vody.


22. vědecká konference Archivu hl. města Prahy, uspořádaná ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 7. a 8. října 2003 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
   

2002

Pražské městské elity středověku a raného novověku - jejich proměny, zázemí a kulturní profil.


21. vědecká konference Archivu hl. města Prahy, uspořádaná ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 1. a 2. října 2002 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
   

2001

Barokní Praha - Barokní Čechie. 1620-1740.


Vědecká konference o fenoménu baroka v Čechách ve dnech 24. až 27. září 2001, Praha Anežský klášter a Clam-Gallasův palác. Organizátoři: Ministerstvo kultury České republiky, Hlavní město Praha, Národní galerie Praha, Archiv hl. města Prahy, Österreichisches Ost- und Südosteuropa - Institut Wien (Aussenstelle Brno), Historický ústav Akademie věd České republiky, Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Česká společnost pro dějiny 18. století.

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny