CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Sbírka grafiky (1493 – 1. polovina 20. století)
Oddělení historických sbírek a depozit

 

POPIS SBÍRKY
Sbírka grafiky Archivu hl. města Prahy, tematicky zaměřená na zobrazení Prahy, se svým rozsahem řadí k největším sbírkám svého druhu. Vznikla převážně sběratelskou činností archivu a je i nadále doplňována dary a koupěmi. Sbírka obsahuje cca 4000 kusů grafik všech typů (dřevoryty, mědiryty, oceloryty, lepty, litografie atd.) a také několik desítek kresebných předloh a akvarelů. Základem jsou pražské veduty, zachycující pohledy na město a jeho části, od nejstaršího panoramatu ze Schedelovy kroniky z roku 1493 a panoramatických pohledů Sadelerova z roku 1606 a Hollarova z roku 1649 přes série 18. století (F. B. Werner, J. J. Dietzler, J. Carmine, L. Peuckert, Fr. a F. Hegerové) a 19. století (především V. Morstadt, F. X. Sandmann, K. Würbs, V. Kandler a L. Lange) až po moderní grafiku 1. poloviny 20. století (J. Skrbek, T. F. Šimon, J. a V. Stretti a další). Nechybí ani vyobrazení pražských událostí válečných (obléhání města, bitvy), slavnostních (korunovace, shromáždění) a dalších (povodně, požáry atd.). Ke sbírce patří také cca 5500 kusů portrétů významných osobností českých i světových dějin. Většinou jsou to grafické listy, v malé míře doplněné fotografiemi.
 

PŘÍSTUPNOST
Grafické listy jsou postupně zpracovávány formou elektronické databáze, která v současné době zachycuje více než 2000 kusů. Současně je badatelům zpřístupněno na internetových stránkách Archivu hl. města Prahy (viz Archivní katalog) téměř 500 reprodukcí nejvíce žádaných vedut. Portréty jsou stručně zpracovány v počítačové databázi se jmenným rejstříkem zobrazených osob. V digitálních kopiích je zatím dostupných pouze několik desítek portrétů.

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2022 Konference Online výstavy Velká Praha Staroměstská poprava (muzeumprahy.cz)
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny