CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Pražský sborník historický

Recenzní řízení

Publikované příspěvky procházejí recenzním řízením, přičemž na každý příspěvek jsou zajištěny dva odborné posudky. V případě rozporů v posudcích se text zadává k posouzení třetí osobě. Recenzní řízení je jednostranně anonymizované (recenzent zná jméno autora, autor nezná jméno recenzenta). Recenzenty studií vybírá redakční rada a řádný průběh oponentského řízení, jež probíhá podle obecně přijímaných pravidel, zajišťuje redakce. Recenzní posudky musí být vypracovány objektivně. V případě, že by při jejich vyhotovení mohlo dojít ke střetu zájmů, musí o tom recenzent redakci neprodleně informovat. O výsledku recenzního řízení jsou autoři studií informováni do 30 dnů od dodání posudků redakci.

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2021 Konference Online výstavy Pražské povstaní květen 1945 ARA - příběh perly v srdci Prahy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny