CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Konference 2020

Města dobývaná, dobytá a okupovaná

Kontexty a důsledky neúspěšné obrany měst od středověku do 20. století

39. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy pořádaná ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

6.-7. října 2020, Praha

 

Call for papers

Program konference sestavený ze všech přijatých referátů

Abstrakty

Konference se uskuteční pouze v jednodenním formátu dne 6. října 2020 ve vile Lanna, V Sadech 1, Praha 6.
Aktuální program konference (stav 5.10.2020)

Příspěvky byly publikovány ve sborníku Documenta Pragensia XLI.

fotogalerie

 

Kontakt:

PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.
Archiv hl. města Prahy
Archivní 6
CZ-149 00 Praha 4
Tel.: 00420-236004020
E-mail: Marketa.Ruckova@praha.eu

 

 

 

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny