CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

O nás

Archiv hl. města Prahy se řadí k nejstarším archivním institucím v České republice. Již déle než sto padesát let pečuje o písemnosti, které podávají svědectví o minulosti hlavního města od středověkých počátků městského života až po práh současnosti. Organizačně je začleněn do Magistrátu hl. města Prahy a dohlíží na vyřazování písemností orgánů Hlavního města Prahy, úřadů městských částí a organizací, jimi zřizovaných. V současné době zahrnují fondy a sbírky Archivu hl. města Prahy více než 750 000 evidenčních jednotek v celkovém rozsahu přibližně 23 000 běžných metrů. 

 

Poslání archivu

Úkolem archivu je shromažďovat, uchovávat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat archiválie za účelem jejich dalšího využití.
více ...

 

Historie

Stručná historie archivu od jeho založení po současnost, popis stavebního vývoje současného i bývalého sídla archivu, virtuální prohlídka Clam-Gallasova paláce a galerie ředitelů archivu.
více ...

 

Kde nás najdete

Archiv hl. města Prahy sídlí v archivním areále v Praze 4 - Chodovci, kde se nachází studovna pro veřejnost. Správní archiv evidence obyvatel hl. města Prahy sídlí v Praze 10.
více ...

 

Legislativa

Texty právních norem z oblasti archivnictví a spisové služby a souvisejících právních předpisů.
více ...

 

Kontakty

Organizační struktura a kontakty jednotlivých pracovníků Archivu hl. města Prahy.
více ...

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny