CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

O nás

Archiv hl. města Prahy se řadí k nejstarším archivním institucím v České republice. Již déle než sto padesát let pečuje o písemnosti, které podávají svědectví o minulosti hlavního města od středověkých počátků městského života až po práh současnosti. Organizačně je začleněn do Magistrátu hl. města Prahy a dohlíží na vyřazování písemností orgánů Hlavního města Prahy, úřadů městských částí a organizací, jimi zřizovaných. V současné době zahrnují fondy a sbírky Archivu hl. města Prahy více než 750 000 evidenčních jednotek v celkovém rozsahu přibližně 23 000 běžných metrů. 

 

Poslání archivu

Úkolem archivu je shromažďovat, uchovávat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat archiválie za účelem jejich dalšího využití.
více ...

 

Historie

Stručná historie archivu od jeho založení po současnost, popis stavebního vývoje současného i bývalého sídla archivu, virtuální prohlídka Clam-Gallasova paláce a galerie ředitelů archivu.
více ...

 

Kde nás najdete

Archiv hl. města Prahy sídlí v archivním areále v Praze 4 - Chodovci, kde se nachází studovna pro veřejnost. Správní archiv evidence obyvatel hl. města Prahy sídlí v Praze 10.
více ...

 

Legislativa

Texty právních norem z oblasti archivnictví a spisové služby a souvisejících právních předpisů.
více ...

 

Kontakty

Organizační struktura a kontakty jednotlivých pracovníků Archivu hl. města Prahy.
více ...

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2022 Konference Online výstavy Velká Praha Staroměstská poprava (muzeumprahy.cz)
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny