CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Městská správa před rokem 1784


O PŮVODCI
viz Vývoj pražské samosprávy - část I-A-D

PŘESAHY DO JINÝCH FONDŮ A SBÍREK

Písemnosti vztahující se k městské správě v období před vznikem společného úřadu čtyř spojených pražských měst jsou součástí Sbírky listin (privilegia udělená pražským městům, cechovní privilegia, zbytky registratur pražských měst z období před rokem 1784 aj.) a Sbírky rukopisů (především městské knihy). Další relevantní materiály obsahují také Sfragistická sbírka, Sbírka typářů a cechovní fondy.

 

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny