CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Spisová služba a skartační řízení pro školy a městské organizace

Právní normy k předarchivní péči:

viz Legislativa - archivnictví a spisová služba

 

Určení veřejnoprávního původce

Stanovisko k zařazení původců, kteří splňují znaky veřejnoprávních i soukromoprávních původců č. j. MV-77501-2/LG-2015 ze dne 10. 6. 2015

Zařazení původců - soukromoprávní a veřejnoprávní č. j. MV-70363-1/AS-2016 ze dne 9. 5. 2016, příloha

Žádost o stanovisko ve věci zařazení původců v působnosti Archivu hlavního města Prahy č. j. MHMP 1928427/2021 ze dne 24. 11. 2021

Dílčí stanovisko LEG MV č. j. MV-20494-2/LG-2022 ze dne 24. 3. 2022

Stanovisko OASSS MV č. j. MV-15431-4/AS-2022 ze dne 12. 4. 2022

Výklad stanoviska k zařazení původců č. j. MV-15431-6/AS-2022 ze dne 1. 6. 2022

Seznam subjektů hl. m. Prahy nebo městských částí k 1. 6. 2022

 

Základní postupy pro správné vedení spisové služby:

Informační systém datových schránek a školy po 1.7. 2017 (PDF, 1 MB)

Registr smluv a ISDS (PDF, 1,1 MB)

Nejčastější problémy při vedení spisové služby (PDF, 2,2 MB)

Upozornění pro původce (PDF, 714 kB)

Spisová služba ve školství v souvislosti s GDPR (PDF, 1,3 MB)

Informační schůzka pro původce v působnosti Archivu hl. města Prahy (PDF, 2,10 MB)

Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR

Metodika k novele vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby (PDF, 516 kB)

 

Spisová služba ve školství - obálka  PhDr. Irena Hajzlerová:
Spisová služba ve školství - jak pečovat o digitální a listinné dokumenty.
Vydavatelství PARIS, 2/2021, 1. vydání. (viz nakladatelství PARIS)

 

Kontaktní osoby

Oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob

Mgr. Jan Schwaller
Činnost: metodická pomoc v oblasti spisové služby, skartace a archivace dokumentů školských zařízení a městských podniků a organizací.

RNDr. Naděžda Mikanová
Činnost: metodická pomoc v oblasti spisové služby, skartace a archivace dokumentů školských zařízení.

Mgr. Jiří Borovský, Ph.D.
Činnost: metodická pomoc v oblasti spisové služby, skartace a archivace dokumentů školských zařízení.

Mgr. Veronika Knotková, Ph.D.
Činnost: metodická pomoc v oblasti spisové služby, skartace a archivace dokumentů školských zařízení, vyhledávání podkladů pro potvrzení návštěvy či absolutoria školy

Mgr. Jiří Vlasák
Činnost: metodická pomoc v oblasti spisové služby, skartace a archivace dokumentů městských podniků, vyhledávání podkladů pro potvrzení zaměstnání

 

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny