CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Spisová služba a skartační řízení pro školy a městské organizace

Právní normy k předarchivní péči:

viz Legislativa - archivnictví a spisová služba

 

Určení veřejnoprávního původce

Stanovisko k zařazení původců, kteří splňují znaky veřejnoprávních i soukromoprávních původců č. j. MV-77501-2/LG-2015 ze dne 10. 6. 2015

Zařazení původců - soukromoprávní a veřejnoprávní č. j. MV-70363-1/AS-2016 ze dne 9. 5. 2016, příloha

Žádost o stanovisko ve věci zařazení původců v působnosti Archivu hlavního města Prahy č. j. MHMP 1928427/2021 ze dne 24. 11. 2021

Dílčí stanovisko LEG MV č. j. MV-20494-2/LG-2022 ze dne 24. 3. 2022

Stanovisko OASSS MV č. j. MV-15431-4/AS-2022 ze dne 12. 4. 2022

Výklad stanoviska k zařazení původců č. j. MV-15431-6/AS-2022 ze dne 1. 6. 2022

Seznam subjektů hl. m. Prahy nebo městských částí k 1. 6. 2022

 

Základní postupy pro správné vedení spisové služby:

Informační systém datových schránek a školy po 1.7. 2017 (PDF, 1 MB)

Registr smluv a ISDS (PDF, 1,1 MB)

Nejčastější problémy při vedení spisové služby (PDF, 2,2 MB)

Upozornění pro původce (PDF, 714 kB)

Spisová služba ve školství v souvislosti s GDPR (PDF, 1,3 MB)

Informační schůzka pro původce v působnosti Archivu hl. města Prahy (PDF, 2,10 MB)

Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR

 

Spisová služba ve školství - obálka  PhDr. Irena Hajzlerová:
Spisová služba ve školství - jak pečovat o digitální a listinné dokumenty.
Vydavatelství PARIS, 2/2021, 1. vydání. (viz nakladatelství PARIS)

 

Kontaktní osoby

Oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob

Mgr. Jan Schwaller
Činnost: metodická pomoc v oblasti spisové služby, skartace a archivace dokumentů školských zařízení a městských podniků a organizací.

RNDr. Naděžda Mikanová
Činnost: metodická pomoc v oblasti spisové služby, skartace a archivace dokumentů školských zařízení.

Mgr. Jiří Borovský, Ph.D.
Činnost: metodická pomoc v oblasti spisové služby, skartace a archivace dokumentů školských zařízení.

Mgr. Veronika Knotková, Ph.D.
Činnost: metodická pomoc v oblasti spisové služby, skartace a archivace dokumentů školských zařízení, vyhledávání podkladů pro potvrzení návštěvy či absolutoria školy

Mgr. Jiří Vlasák
Činnost: metodická pomoc v oblasti spisové služby, skartace a archivace dokumentů městských podniků, vyhledávání podkladů pro potvrzení zaměstnání

 

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2022 Konference Online výstavy Velká Praha Staroměstská poprava (muzeumprahy.cz)
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny