Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Kroužek pro dějiny raného novověku
 
tel.: 236 004 062 e-mail: Jan.Schwaller@praha.eu

 

Přednášky pořádané v rámci Kroužku pro dějiny raného novověku jsou dočasně pozastaveny. 

 

Program přednášek zimního semestru 2015/2016
Datum Přednášející   Název
20. října
doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

Polyxena z Lobkovic – obdivovaná i nenáviděná první dáma království,
video fotogalerie

24. října
PhDr. Jiří Chmelař, PhD.

Maxmilián II. a jeho finance
video

8. prosince 2016
Mgr. Petra Vokáčová, Ph.D.

Česká korunovace Karla VI. a její skryté poselství,

 

Program přednášek letního semestru 2015/2016
Datum Přednášející   Název
14. dubna
PhDr. Pavel Zavadil, Ph.D.
Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657–1741)
28. dubna
Mgr. et Mgr. Libor Staněk
Kalich, alba nebo svíce – čeho bylo více? Exkurz do majetkové vybavenosti farních kostelů Volyňského vikariátu na základě rozboru farářských relací a inventářů majetku pro období 17.–19. století,
12. května
PhDr. Jiří Chmelař, Ph.D.
Hospodářská a finanční politika Ferdinanda I. v Čechách
video

 

 

 

Program přednášek letního semestru 2014/2015
Datum Přednášející   Název
5. března 2015
PhDr. Ondřej Bastl
Židé za pruské okupace Prahy roku 1744
2. dubna 2015 Mgr. Ondřej Podavka „Historia litteraria“ v českých zemích a encyklopedické práce J. P. Cerroniho
30. dubna 2015 Bc. Helena Chalupová

„Když jsme se už všichni smířili s jeho ztrátou, připadá mi jeho návrat neobyčejně trapný“ čili „život po životě“ českých raně novověkých revenantů

7. května 2015 Doc. Petr Daněk

Kdež pospícháš, hříšné tělo? Zdaližs konce nevidělo? Hudební rekonstrukce cyklu ritornelových písní Adama Václava Michny Loutna česká (1653)

4. června 2015
Mgr. Ondřej Švehelka
Čtyři krejcary, zběhlec a odcizený kord. Vojenští invalidé, zběhové a delikventi

 

 

 

Program přednášek zimního semestru 2014/2015
Datum Přednášející   Název
6. listopadu 2014
Mgr. Pavla Hasilová
Voli na hradbách, fortifikační vlna, neodměněný ras a suť na políčkách pražských zahrádkářů. Místodržitelská fortifikační komise pro Prahu a Cheb (více...)
13. listopadu 2014 PhDr. Vít Mišaga, Ph.D. Válka jako denní rutina? Dánský vpád do Slezska a na Moravu v roce 1626 z pohledu kapitána Trosta a jeho vojáků (více...)
11. prosince 2014 PhDr. Martin Mádl, Ph.D.

Malířská výzdoba šternberského zámku Troja (více...)

18. prosince 2014 Mgr. Šárka Hálečková, Bc. Jan Bilwachs Charles Luython (1557-1620), rudolfinský skladatel a varhaník. Pokus o stylovou charakteristiku (více...)

 

Kroužek pro dějiny raného novověku si klade za cíl seznámit odbornou i laickou veřejnost se závěry bádání v časovém rozmezí 16.-18. století. Přednášky se konají nepravidelně, s frekvencí jedenkrát až dvakrát měsíčně, v zimním semestru 2014/2015 vždy ve čtvrtek od 16:00. Místem konání je konferenční sál Clam-Gallasova paláce v Husově ulici 20, Praha 1 - Staré Město. Vstup volný.

Kroužek pro dějiny raného novověku se v posledních letech snažíme profilovat jako prostor pro interdisciplinární setkávání. Velmi rádi proto uvítáme přednášející nejen z řad historiků, ale i z příbuzných oborů. Studujete-li zajímavé téma časově spadající do období raného novověku a chcete-li se o své závěry podělit s odborníky i s širší veřejností, pošlete prosím nabídku přednášky v podobě stránkového resumé na adresu marie.koldinska@sendme.cz.

  5.3.Židé za pruské okupace Prahy roku 1744
Zpráva o činnosti Kroužku pro dějiny raného novověku 2001–2009 (PDF, 56 kB)

Archiv přednášek

Kontaktní osoby:

Mgr. Jan Schwaller
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6
149 00 Praha 4
tel.: +420-2-3600 4062
e-mail: Jan.Schwaller@praha.eu