CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Knihovní fondy

Knihovna Archivu hl. města Prahy je odborná, studijní knihovna konzervačního charakteru, s rozsáhlým fondem dokumentů. Informační gesce knihovny v sobě zahrnuje českou i cizojazyčnou literaturu z oblastí archivnictví, pomocných věd historických, historiografie se zvláštním zřetelem na dějiny Prahy, dějin měst, městského zřízení a fungování obecní správy zejména v českých zemích, vedle toho i literaturu dalších hraničních oborů historie a společenských věd, pramenné edice, literaturu z oblasti správního práva a publikace vydané pražskou obcí nebo institucemi pražskou obcí spravovanými, hospodářské dějiny, encyklopedie a jazykové slovníky, průvodce po archivech, inventáře, statistiky, adresáře, základní příručkovou literaturu.
V současné době knihovna spravuje sbírku více než 158.135 knižních jednotek, což představuje rozsah téměř 4.000 běžných metrů. Knihovní fond obsahuje soubor monografií (84.267 titulů, celkem 102.161 sv., z toho 5.420 sv. vyčleněných pragenzií), sbírku novin (278 titulů, 14.667 sv.) a sbírku časopisů a periodik (4.528 titulů, 41.807 sv.).
Nedílnou součástí katalogu je elektronicky zpřístupněná výběrová Bibliografie Pragensií (monografie, články ze sborníků a periodik, vytvářená a doplňovaná z různých zdrojů, její zpracování prochází průběžnou redakcí. Výhledově připravujeme zpřístupnění Bibliografie pragenzií novinových článků, která je zpracovávaná z pražských deníků). 

Výpůjční služby pro veřejnost prostřednictvím badatelny.

PDF  Knihovní řád knihovny Archivu hl. města Prahy (PDF, 1,24 MB)

KNIHOVNÍ KATALOG - vyhledávání v knihovních fondech Archivu hl. města Prahy

  Soupis novin knihovny Archivu hl. města Prahy (PDF, 188 kB)

  Soupis periodik knihovny Archivu hl. města Prahy (PDF, 253 kB)

Důležité odkazy:

Souborný katalog ČR
Městská knihovna v Praze - elektronické dokumenty a kolekce

Kontakty:

Mgr. Ivana Pittnerová

vedoucí knihovny
tel.: 236 004 057
e-mail: Ivana.Pittnerova@praha.eu

 

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny