Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Knihovní fondy
 
tel.: 236 004 057 e-mail: Jitka.Holikova@praha.eu

Knihovna Archivu hl. města Prahy je odborná, studijní knihovna konzervačního charakteru, s rozsáhlým fondem dokumentů. Informační gesce knihovny v sobě zahrnuje českou i cizojazyčnou literaturu z oblastí archivnictví, pomocných věd historických, historiografie se zvláštním zřetelem na dějiny Prahy, dějin měst, městského zřízení a fungování obecní správy zejména v českých zemích, vedle toho i literaturu dalších hraničních oborů historie a společenských věd, pramenné edice, literaturu z oblasti správního práva a publikace vydané pražskou obcí nebo institucemi pražskou obcí spravovanými, hospodářské dějiny, encyklopedie a jazykové slovníky, průvodce po archivech, inventáře, statistiky, adresáře, základní příručkovou literaturu. V současné době knihovna spravuje sbírku více než 177 697 knižních jednotek, což představuje rozsah 4 230 bm.

Výpůjční služby pro veřejnost prostřednictvím archivní studovny.

PDF  Knihovní řád knihovny Archivu hl. města Prahy (PDF, 1,24 MB)


Kontakty:
Mgr. Jitka Holíková
vedoucí knihovny
tel.: 236 004 057
e-mail: Jitka.Holikova@praha.eu

 

  Monografie

vědecké práce z dějin Prahy, statistické příručky, přehledy, průvodce, adresáře, jubilejní tisky, obrazové publikace
více...

  Periodika

periodika společenskovědného zaměření, zejména historie, regionální historie a vlastivědy Čech, Moravy a Slezska, ale také Rakouska a Německa, dále tituly populárně naučné i zábavné, dokumentující společenský a kulturní obraz své doby v časovém rozmezí od počátku 19. století do současnosti
více...

  Noviny

rozsáhlá sbírka 342 titulů především pražských vydání novin (deníků) a zpravodajů jak v českém, tak i v německém jazyce
více...

  Naše Objevy

Milí čtenáři, průběžně zpracováváme staré fondy, v rubrice s názvem Naše Objevy, bychom vás rádi seznámili s dokumenty, které byste v naší knihovně asi nehledali, potěší nás, když je budete objevovat s námi.
více...