CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Pro genealogy

Stále populárnější bádání o historii vlastního rodu přivádí do archivu každým rokem nové návštěvníky, kteří se prostřednictvím studia starých matrik, pozemkových knih a dalších materiálů vydávají na dlouhou cestu po stopách svých předků. Archiv hl. města Prahy je cílem především pro ty badatele, jejichž předci v Praze žili, pracovali či jinak spojili své životy s hlavním městem. Pro tyto začínající genealogy jsme připravili základní informace o pramenech, s nimiž se budou při svém bádání nejčastěji setkávat, a několik užitečných tipů, jak s nimi pracovat.

Církevní a civilní matriky

Matriky vedené farními a později také civilními úřady jsou prvořadým genealogickým pramenem. Následující průvodce přináší stručný návod, jak se v těchto knihách orientovat a jak v nich vyhledávat.
více ...

Soupis pražského obyvatelstva

Soupis pražského obyvatelstva eviduje pražské domovské příslušníky a osoby, žijící na území tehdejší Prahy v letech 1830-1949. Soupis vedl pro účely evidence domovského práva a vojenské povinnosti popisní referát Magistrátu hl. města Prahy.
více ...

Sčítání obyvatel

Archiv hl. města Prahy uchovává archy sčítání obyvatel v Praze a některých sousedních obcí z let 1869, 1880, 1890, 1900, 1910 a 1921.
více ...

Písemnosti farních úřadů

Základní informace o pramenech farních archivů uložených v Archivu hl. města Prahy a jejich využití při genealogickém výzkumu.
více ...

Písemnosti patrimoniální správy 

Přehled pramenů patrimoniální (vrchnostenské) správy, jež byla vykonávána do r. 1848 na území dnešní Prahy a v okolních obcí. Seznam panství, jejichž písemnosti (včetně pozemkových knih) uchovává Archiv hl. města Prahy a další instituce.
více ...

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny