CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Okresní školní výbory 1885–1927
Oddělení fondů městské správy do roku 1945O PŮVODCI
Skupina čtyř fondů okresních školních výborů, do roku 1920 okresních školních rad, politických okresů, jejichž sídla ležela na území tzv. Velké Prahy (okres karlínský, smíchovský, vinohradský a žižkovský). Okresní školní rady vznikly se zavedením okresního členění v roce 1851 jakožto byrokratický orgán státní správy dozorující nižší školství na území okresu a zajišťující jej po stránce materiální a personální. Sestávaly z okresního hejtmana jakožto předsedy, okresního školního inspektora a jmenovaných zástupců učitelstva, církví a občanů. V roce 1920 byly reorganizovány v okresní školní výbory, původní záměr přeměnit je v orgán samosprávný však nebyl naplněn. Po vzniku tzv. Velké Prahy přechází jejich agenda postupně až do roku 1927 na Referát VI pro věci školské a kulturní Magistrátu hl. města Prahy.


POPIS FONDů
Torza registratur jednotlivých školních výborů (relativně nejlépe dochovány Královské Vinohrady) obsahující nepříliš závažný materiál dokumentující vývoj lokálního nižšího školství.


JEDNOTLIVÉ FONDY
Okresní školní výbor Karlín 1899–1927. Zlomek registratury obsahující 1 úřední knihu (1927) a 10 balíků neuspořádaného spisového materiálu (1899–1923). Menší část uspořádána formou prozatímního inventárního seznamu (4 kartony); obsahuje spisy školních obcí Vysočany (1912–1925) a Hloubětín (1920–1925), věcné skupiny spisů (1917–1926) a roční fascikl za rok 1926. Záznam v Archivním katalogu.

Okresní školní výbor Smíchov 1901–1927. Zlomek registratury obsahující 15 balíků spisového materiálu (1901–1923), část je uspořádána formou prozatímního inventárního seznamu (7 kartonů 1912–1927); obsahuje roční fascikly 1924–1926 a věcné skupiny spisů, mj. též inspekční zprávy okresního školního inspektora a okresní statistiky nižšího školství. Záznam v Archivním katalogu.

Okresní školní výbor Královské Vinohrady 1885–1924. Rozsáhle dochovaná registratura obsahující 28 úředních knih (1896–1919, z větší části katastr učitelstva), 40 podacích protokolů s 10 příslušnými indexy (1885–1924) a 377 balíků spisového materiálu (1885–1924, část spisů roztříděna do věcných skupin, část ukládána průběžně). Záznam v Archivním katalogu.

Okresní školní výbor Žižkov 1898–1925. Částečně dochovaná registratura obsahující 24 úředních knih (1901–1925, z větší části okresní školní rozpočty), 24 podacích protokolů se 4 příslušnými indexy (1898–1924) a 72 balíků spisového materiálu (1898–1925). Záznam v Archivním katalogu.

PŘESAHY DO JINÝCH FONDŮ A SBÍREK
AMP, MHMP I., Odbor VI osvětový (Okresní školní rada česká Praha a Okresní školní rada německá Praha).

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny