CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Documenta Pragensia Monographia

  • Tituly označené "NENÍ V PRODEJI AHMP"  NELZE zakoupit ani objednat v Archivu hl. města Prahy, jsou však k dostání v komerčních knihkupectvích.
  • Tituly označené "VYPRODÁNO " již NELZE objednat, pouze zapůjčit k prezenčnímu studiu v badatelně.
  • Informace k prodeji a zaslání poštou.
  • Uvedené ceny jsou platné při zakoupení knih v Archivu hl. města Prahy.
 

Documenta Pragensia Monographia, sv. 44
Jaroslava Mendelová, Miroslava Fůrová, Jan Hrdina
Nejstarší pražské farní matriky
Matrika narozených kostela sv. Jindřicha na Novém Městě pražském (1584-1600). Matrika oddaných kostela sv. Tomáše na Malé Straně (1587/1596-1632)
Archiv hl. města Prahy | nakladatelství Václav Žák – Casablanca | Praha | 2023 | ISBN 978-80-88629-01-6

cena:  280 Kč

   
 

Documenta Pragensia Monographia, sv. 43
Jana Konvičná, Martina Maříková (edd.)
První v obci.
Purkmistři, starostové a primátoři města Prahy 1784-1989
Archiv hl. města Prahy | Masarykův ústav | Archiv AV ČR, v. v. i | Praha | 2023 | ISBN 978-80-86852-99-7 (AMP) | ISBN 978-80-88611-04-2 (MÚA) 

Více...
cena:  620 Kč

   
DPM 41

Documenta Pragensia Monographia, sv. 41
Tomáš Sekyrka
Aby živnosti své k užitku tím lépe hleděti mohli
Společenské postavení a majetkové poměry pražských malířů v epoše baroka
Archiv hl. města Prahy | Praha | 2021 | ISBN 978-80-86852-93-5

cena: 200 Kč

   
DPM 40

Documenta Pragensia Monographia, sv. 40
Marek Lašťovka, Jitka Močičková
Hergetův plán Prahy 1790/1791
Dolní Břežany | Scriptorium | Praha Historický ústav ČR | 2021 | ISBN 978-80-7649-029-1

Více
NENÍ V PRODEJI AHMP

   

Documenta Pragensia Monographia, sv. 39
Jaroslav Jásek, Kryštof Drnek
Vodovody předměstských obcí před vznikem Velké Prahy
Praha | Scriptorium 
2020 | ISBN 978-80-7649-006-2

NENÍ V PRODEJI AHMP

   
DPM 38

Documenta Pragensia Monographia, sv. 38
Roman Pazderský
Historik Wácslaw Wladiwoj Tomek a české dějepisectví 19. století
Praha | Archiv hl. města Prahy | 2020 | ISBN 978-80-86852-89-8

Více

cena:  294 Kč

   
DPM 37

Documenta Pragensia Monographia, sv. 37
Jiří Smrž
Cechy v pražských městech
od prvních zpráv ve 13. století až do jejich zrušení v roce 1860
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium
| 2019 | ISBN 978-80-86852-81-2

cena:  300 Kč

   

Documenta Pragensia Monographia, sv. 36
Kryštof Drnek
Nerealizovaná Praha
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium
| 2018 | ISBN 978-80-86852-78-2

cena:  462 Kč

   

Documenta Pragensia Monographia, sv. 35
Martina Maříková
Finance v životě pražské metropolitní kapituly
Hmotné zabezpečení kanovníků optikou účetních rejstříků z let 1358-1418
Praha | Archiv hl. města Prahy | 2018 | ISBN 978-80-86852-77-5

cena:  410 Kč
Více...

   
DPM 34

Documenta Pragensia Monographia, sv. 34
Jaroslav Jásek, Hana Vobrátilková, Zuzana Drnková Vašáková
Vodné a stočné v Praze
cena vody pitné, užitkové a odpadní
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium 
| 2017 | ISBN 978-80-88013-45-7

NENÍ V PRODEJI AHMP

 
Documenta Pragensia Monographia 33/3

Documenta Pragensia Monographia, sv. 33/3
Olga Fejtová, Antonia Landois, Zdzisław Noga
Krakov - Norimberk - Praha
Město a řemeslo v době předindustriální 

Publikace příspěvků ze stejnojmenné konference pořádané v Praze 26.-27. 10. 2021.
Praha | Archiv hl. města Prahy | 2022 | ISBN 978-80-86852-96-6

cena:  277 Kč
Více...

 
Documenta Pragensia Monographia 33/2

Documenta Pragensia Monographia, sv. 33/2
Michael Diefenbacher, Olga Fejtová a Zdzisław Noga
Krakov - Norimberk - Praha
Město a reformace

Publikace příspěvků ze stejnojmenné konference pořádané v Norimberku 6.-8. 11. 2017.
Praha | Archiv hl. města Prahy | Pavel Mervart | 2019 | ISBN 978-80-86852-83-6

cena:  238 Kč
Více...

 

Documenta Pragensia Monographia, sv. 33/1
Michael Diefenbacher, Olga Fejtová a Zdzisław Noga
Krakov - Norimberk - Praha: Elity měst ve středověku a raném novověku.
Původ, národnost, mobilita, mentalita

Publikace příspěvků ze stejnojmenné konference pořádané v Krakově 16.-17.10.2014
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2016 | ISBN 978-80-86852-68-3

cena:  277 Kč
Více...Documenta Pragensia Monographia, sv. 32
Miroslava Přikrylová 
Fotografický ateliér H. Eckert v Praze
Obrazový katalog fotografií uložených v Archivu hl.m. Prahy
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2017 | ISBN 978-80-86852-72-0

cena:   990 Kč
Více...Documenta Pragensia Monographia, sv. 31
Jitka Janečková
Mráz kopřivu nepálí
Život a dílo Fridolína Macháčka a Václava Vojtíška ve vzájemné korespondenci z let 1905–1954
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2014 | ISBN 978-80-86852-60-7

cena:   220 Kč
Více...Documenta Pragensia Monographia, sv. 30
Olga Fejtová
Jednota bratrská v městech pražských v době předbělohorské a rejstřík členů pražského sboru
"a tak ne oni nás, ale my je zpravovati máme"

Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | FF UJEP Ústí nad Labem | 2014 | ISBN 978-80-86852-56-0

cena: 245 Kč
>Více..Documenta Pragensia Monographia, sv. 29
Jaroslav Jásek
Veřejná místa pro intimní chvilky
Proměny pražských veřejných záchodků
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2013 | ISBN 978-80-86852-54-6

cena: 233 KčDocumenta Pragensia Monographia, sv. 28
Olga Fejtová
"Já pevně věřím a vyznávám..." Rekatolizace na Novém Městě pražském v době pobělohorské
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2012 | ISBN 978-80-86852-46-1

cena: 210 Kč
Více..DPM 27

Documenta Pragensia Monographia, sv. 27
Jana Pažoutová
"Francouzský" požár Prahy (1689)
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2011 | ISBN 978-80-86852-40-9

cena: 100 Kč
Více...

   

Documenta Pragensia Monographia, sv. 26/4 
Vojtěch Šustek
Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava
Edice historických dokumentů
Svazek 4 

Praha | Archiv hl. města Prahy | 2022 | ISBN 978-80-86852-92-8

cena: 555 Kč

   
 Documenta Pragensia Monographia 26/3

Documenta Pragensia Monographia, sv. 26/3
Vojtěch Šustek
Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava
Edice historických dokumentů
Svazek 3

Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2019 | ISBN 978-80-86852-82-9

cena: 524 Kč

   

Documenta Pragensia Monographia, sv. 26/2
Vojtěch Šustek
Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava
Edice historických dokumentů
Svazek 2

Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2014 | ISBN 978-80-86852-58-4

cena: 508 Kč
Více...Documenta Pragensia Monographia, sv. 26/1
Vojtěch Šustek
Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava
Edice historických dokumentů
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2012 | ISBN 978-80-86852-42-3

VYPRODÁNO


DPM25

Documenta Pragensia Monographia, sv. 25
Hana Pátková (ed.)
Liber vetustissimus Antiquae Civitatis Pragensis
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2011 | ISBN 978-80-87271-40-7

cena: 400 Kč
Více...DPM24

Documenta Pragensia Monographia, sv. 24
Jaroslava Mendelová
Dekrety reformační komise pro Nové Město pražské z let 1627-1629
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2009 | ISBN 978-80-86852-28-7

cena: 100 Kč
Více...Documenta Pragensia Monographia, sv. 23
Barbora a Marek Lašťovkovi
Plán Prahy a Vyšehradu na základě mapování stabilního katastru (1856)
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2008 | ISBN 978-80-86852-20-1

cena: 382 KčDocumenta Pragensia Monographia, sv. 22
František Holec
Archiv hl. města Prahy. Kapitoly z dějin 1851–2001
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2006 | ISBN 80-86852-10-5

cena: 100 Kč
Více...Documenta Pragensia Monographia, sv. 21
Jaroslav Jásek
William Heerlein Lindley a pražská kanalizace
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2006 | ISBN 80-86197-65-4

cena: 400 Kč
Více...


Documenta Pragensia Monographia, sv. 20
Barbora a Marek Lašťovkovi
Plán Prahy 1840–1842 podle indikačních skic stabilního katastru
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2004 | ISBN 80-86852-05-9

VYPRODÁNO


Documenta Pragensia Monographia, sv. 19
Jaroslav Jásek – Michal Fiala
Šítkovská vodárna a Karel Mělnický
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2004 | ISBN 80-86852-01-6

cena: 100 Kč
Více...


Documenta Pragensia Monographia, sv. 18
Ondřej Bastl
Spojení pražských měst v roce 1784
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2003 | ISBN 80-86197-43-3

cena: 50 Kč


Documenta Pragensia Monographia, sv. 17
Petra Večeřová
Šumanská tiskárna (1585–1628)
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2002 | ISBN 80-902597-3-1

cena: 50 Kč
Více...


Documenta Pragensia Monographia, sv. 16
Miroslav Moutvic
Ústřední jatky města Prahy v Holešovicích 1895–1951
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2007 | ISBN 978-80-86852-17-1

cena: 70 Kč
Více...


Documenta Pragensia Monographia, sv. 15
Jaroslav Jásek - Alena Vrbová - Jan Palas 
Pražské kaly
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2009 | ISBN 978-80-86852-26-3

cena: 133 Kč


Documenta Pragensia Monographia, sv. 14
Ivana Ebelová
Pražská a venkovská stavební řemesla v době renesance a baroka
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2001 | ISBN 80-86197-33-6

cena: 40 Kč


Documenta Pragensia Monographia, sv. 13
Michal Fiala
Erbovní listiny Archivu Národního muzea
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2001 | ISBN 80-86197-32-8

cena: 150 Kč


Documenta Pragensia Monographia, sv. 12
Miroslav Moutvic
Pražské vzorkové veletrhy 1920–1951
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2000 | ISBN 80-86197-17-4

cena: 20 Kč


Documenta Pragensia Monographia, sv. 11/1
Alena Míšková – Vojtěch Šustek
Josef Pfitzner a protektorátní Praha v letech 1939–1945
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2000 | ISBN 80-86197-10-7

cena: 100 Kč


Documenta Pragensia Monographia, sv. 11/2
Vojtěch Šustek
Josef Pfitzner a protektorátní Praha v letech 1939–1945
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2001 | ISBN 80-86197-28-X
cena: 100 Kč
cena sv. 11/1 + 11/2: 150 Kč


Documenta Pragensia Monographia, sv. 10
Jakub Hrdlička - Vladimír Hrubý - Jaroslav Jásek
Pět století řemeslné symboliky ve sbírce pečetidel a razítek Archivu hl. města Prahy
Praha | Archiv hl. města Prahy | Heraldická společnost v Praze | 1999 | ISBN 80-902772-0-9

cena (kniha + CD-rom): 150Documenta Pragensia Monographia, sv. 9
Jiří Pešek
Od aglomerace k velkoměstu
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 1999 | ISBN 80-86197-09-3

cena: 70 Kč


Documenta Pragensia Monographia, sv. 8
Lenka Bobková
Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621–1639
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 1999 | ISBN 80-86197-05-0

cena: 70


Documenta Pragensia Monographia, sv. 7
Michal Fiala - Jakub Hrdlička
Řády, medaile a vyznamenání ve sbírkách Archivu hlavního města Prahy
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 1999 | ISBN 80-86197-03-4

cena (kniha): 293 KčDocumenta Pragensia Monographia, sv. 7
Michal Fiala - Jakub Hrdlička
Řády, medaile a vyznamenání ve sbírkách Archivu hlavního města Prahy
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 1999 | ISBN 80-86197-03-4

cena (CD-rom verze): 293 KčDocumenta Pragensia Monographia, sv. 7
Michal Fiala - Jakub Hrdlička
Řády, medaile a vyznamenání ve sbírkách Archivu hlavního města Prahy
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 1999 | ISBN 80-86197-03-4

cena (kniha + CD-rom): 419 KčDocumenta Pragensia Monographia, sv. 6
kolektiv autorů
Pražské spolky – Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895–1990
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 1998 | ISBN 80-902151-9-X

cena: 244 Kč


Documenta Pragensia Monographia, sv. 5
Martin Ebel – Jaroslava Mendelová – Pavel Vlček
Josef Jäger – kopiáře
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 1998 | ISBN 80-902597-0-7; 80-902597-2-3

VYPRODÁNO


Documenta Pragensia Monographia, sv. 4
Michal Fiala – Jakub Hrdlička – Jan Županič
Erbovní listiny Archivu hlavního města Prahy
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 1997 | ISBN 80-902151-6-5

VYPRODÁNO


Documenta Pragensia Monographia, sv. 3
Jaroslav Čechura – Zdeněk Hojda – Martina Novozámská
Nájemníci na Starém Městě pražském roku 1608
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 1997 | ISBN 80-902151-5-7

cena: 20 Kč


Documenta Pragensia Monographia, sv. 2
Hana Pátková
Berní knihy Starého Města pražského 1427–1434
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 1996 | ISBN 80-902151-0-6

cena: 20 Kč


Documenta Pragensia Monographia, sv. 1
Jaroslava Mendelová
Matrika narozených kostela sv. Jindřicha na Novém Městě pražském
Praha | Archiv hl. města Prahy | 1992

cena: 20 Kč


Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny