Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

 

Vážení návštěvníci,

vítáme Vás na nových stránkách, kde budeme průběžně publikovat příběhy ilustrující  Prahu a život jejích obyvatel před 200 lety. Ačkoliv rok 2020 přinesl význačnější výročí, v jejichž konkurenci by události roku 1820 stěží obstály, věříme, že Vám náš seriál přinese rozptýlení v době koronavirové a zprostředkuje alespoň vzdálený kontakt s nyní nedostupnými archivními prameny.

Příjemné čtení přeje Váš archiv.

 


Antonín Langweil - průkopník litografie v Čechách

Rok 1820 přinesl velké trápení začínajícímu podnikateli, osmadvacetiletému bývalému úředníku Antonínu Langweilovi. Když v létě předchozího roku opustil zajištěnou existenci v Českém Krumlově a přišel do Prahy, aby zde uskutečnil svůj sen, byl plný víry a optimismu.
více...


Pražané a velká voda

Zalistujeme-li v kronice vlasteneckého kněze a nadšeného průkopníka archeologie Václava Krolmuse, abychom zjistili, čím překvapily přírodní živly obyvatele Čech v roce 1820, narazíme na stručný zápis o velké vodě a nové vlně epidemie neštovic.
více...


Pospěš, kde sudička hrozí! O první pomoci a odkazu prof. Zardy

V červenci 1820 obdržel pražský magistrát od městského hejtmanství v Praze několik exemplářů  preventivních opatření s prosbou, aby ctihodný magistrát zajistil jejich distribuci mezi tzv. lidi od vody, tj. voraře, plavce a mlynářské tovaryše, kteří za povodňového nebezpečí tradičně plnili úlohu záchranářů.
více...


Mezi svědomím a povinností

20. ledna 1820  byl pozván k nejvyššímu purkrabí, hraběti Františku Antonínu Libštejnskému z Kolovrat, profesor náboženství pražské univerzity Bernard Bolzano. V přítomnosti hodnostáře přečetl dekret, jímž ho císař František I. sesadil z vysokoškolského postu...
více...


Skladatelova inspirace

Praha nebyla jediným místem, kde bohatá nadílka sněhu na jaře roku 1820 napáchala škody. Daleko hůře dopadla vesnice Stranice v Žateckém kraji, položená na úbočí kopce omývaném řekou Ohře.
více...


Sousedská stížnost

V létě 1820 došla váženým měšťanům, vlastnícím domy na Valentinském rynečku a v přilehlých ulicích trpělivost a podali pražskému magistrátu stížnost na chování prostitutek, které se zde společně se svými kuplíři a kuplířkami zdržovaly.
více...


Přátelé pěstování ovoce

V pozdních jarních dnech roku 1820 dorazilo do úřední pošty pražského magistrátu 90 exemplářů oznámení nově založeného Pomologického spolku s prosbou o jejich rychlé rozšíření mezi veřejnost.
více...


Schönfeld kontra Krameriová

V srpnu 1820 dostal pražský magistrát pokyn vyrozumět nakladatele Jenovéfu Krameriovou a Jana Ferdinanda rytíře ze Schönfeldu o znění dekretu českého gubernia ve věci jejich sporu ohledně vydávání pražského inzertního listu Prager Intelligenzblatt.
více...


Dobrodiní očkování

Na podzim 1820 se v českých zemích opět začala šířit nemoc, která sužovala obyvatelstvo již po tisíciletí a vyžádala si údajně více obětí než jiné, „slavnější" epidemie, jakým byl například mor. Pravé neštovice, nebo-li variola, bylo virové onemocnění s vysokou smrtností,...
více...

Katovna

Městský zaměstnanec Vincenc Nessel

16. října 1820 se stal rozhodnutím magistrátu plnoprávným pražským měšťanem dlouholetý městský zaměstnanec Vincenc Nessel. Nesplňoval sice jednu z obvyklých podmínek, vlastnictví nemovitosti ve městě, mohl však poukázat na svou dvacetiletou službu městu.
více...

Pražský hrad

Císařská návštěva

Na jaře 1820 se česká i moravská metropole připravovaly na velkou událost - do českých zemí měl přijet vládnoucí císař František I. v doprovodu své manželky císařovny Karoliny Augusty a četného doprovodu, aby byl přítomen svatbě svého mladšího bratra arcivévody Rainera Josefa.
více...

Bretfeldovský palác

Domy pana Bretfelda

O páté hodině ranní na svátek sv. Bartoloměje zemřel ve svém malostranském paláci doktor práv, několikanásobný děkan, rektor Univerzity Karlo-Ferdinandovy a kancléř arcibiskupské konzistoře Josef svobodný pán Bretfeld z Kronenburgu.
více...