CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Archivy obcí připojených k Praze v letech 1883–1920
Oddělení fondů městské správy do roku 1945

UPOZORNĚNÍ: Nově upraven režim nahlížení domovských matrik (viz Přístupnost).

O PŮVODCI
Jedná se o dochované archivy 40 měst a obcí, které byly v průběhu let 1883–1920, resp. 1922, připojeny k Praze: v roce 1883 byl připojen Vyšehrad, v roce 1884 Holešovice-Bubny, v roce 1901 Libeň. Zákonem č. 114 Sb. ze 6. 2. 1920, s platností od 1. 1. 1922, bylo k Praze připojeno dalších 37 předměstských obcí a měst. Organizaci a působnost obecních samospráv upravovalo tzv. Stadionovo prozatímní obecní zřízení z 20. 3. 1849, svoji činnost zahájily roku 1850. Definitivní právní úprava fungování místních samospráv, vycházející z rámcového říšského obecního zákoníku (1862), byla přijata 16. 4. 1864 (obecní zřízení a řád volební pro Moravu a Čechy). Zákon byl platný až do konce existence monarchie, s řadou doplňků a novel až do roku 1938. – Samospráva obcí a měst byla realizována prostřednictvím obecních výborů (později označované jako obecní zastupitelstva), volených na tři roky, a obecních představenstev (později označovaná jako rady), skládajících se ze starosty a alespoň dvou radních. Působnost obce byla dvojí: přirozená neboli samostatná, jež zahrnovala především správu obecního majetku, záležitosti obecního svazku a místní policie, a přenesená, delegovaná na obce státem (např. vymáhání pokut, spolupůsobení při volbách, vybírání přímých i nepřímých daní, vojenských a živnostenských záležitostech atd.). Součástí přenesené působnosti byla také trestní pravomoc obcí.


POPIS FONDŮ
Spisy dokumentující jednotlivé obory působnosti obecních a městských úřadů předměstských obcí před jejich připojením k Praze. Stupeň dochovanosti archivů je rozdílný: některé spisovny jsou dochovány v poměrně kompletním stavu, jiné ve větších či menších torzech, některé se až na jednotliviny nezachovaly vůbec. Stručné informace uvedené na tomto místě budou upřesňovány v návaznosti na postupné pořádání obecních archivů.

JEDNOTLIVÉ FONDY
Archiv obce Bohnice (1768) 1850–1922 (1930). Nepatrné torzo fondu. Parcelační protokol 1840, evidence domovských příslušníků 1768–1930, podací protokol, zlomek spisů. Knihy též ve Sbírce rukopisů. Uspořádáno, inventář, databázový rozpis.

Archiv obce Braník (1840) 1850–1922. Zápisy schůzí obecního výboru 1861–1921, evidence domovských příslušníků 1896–1923. Spisy, knihy úřední i pomocné.

Archiv obce Břevnov (1840) 1850–1922 (1935). Torzo fondu. Evidence domovských příslušníků 1880–1935. Zlomek spisů a knih.

Archiv obce Bubeneč-Přední Ovenec 1850–1923. Zápisy schůzí obecního zastupitelstva 1891–1921, evidence domovských příslušníků 1891–1927. Spisy, knihy úřední i pomocné.

Archiv obce Dejvice 1850–1921. Zápisy schůzí obecního zastupitelstva 1866–1921, evidence domovských příslušníků 1889–1928, cizích příslušníků 1870–1921, úmrtní protokol 1893–1928. Spisy, knihy úřední i pomocné. Spisovna pokračuje u Magistrátní úřadovny pro Prahu XIX.

Archiv obce Hloubětín 1864–1923. Zápisy schůzí obecního zastupitelstva 1864–1921, evidence domovských příslušníků 1859–1921. Zlomek spisů, knihy úřední i pomocné.

Archiv obce Hlubočepy 1888–1927. Pouze evidence domovských příslušníků Hlubočep, Zlíchova a Klukovic 1888–1927.

Archiv obce Hodkovičky 1861–1923 (1929) Evidence domovských příslušníků Hodkoviček a Lhotky 1891–1929. Torzo spisů, knihy úřední i pomocné.

Archiv obce Holešovice-Bubny (1840) 1850–1884 (1893). Zápisy schůzí obecního zastupitelstva 1850–1884, evidence domovských příslušníků 1857–1893, cizích příslušníků 1857–1866, seznam zemřelých 1862–1876. Spisy, knihy úřední i pomocné. Právní listiny součástí Sbírky listin. Uspořádáno, inventář.

Archiv obce Hostivař (1834) 1850–1923 (1933). Zápisy schůzí obecního zastupitelstva 1878–1921, evidence domovských příslušníků 1834–1933, vydaných pracovních knížek 1901–1920, vojenská evidence. Spisy, knihy úřední i pomocné.

Archiv obce Hrdlořezy (1830) 1850–1923. Zápisy schůzí obecního výboru 1893–1921, evidence domovských příslušníků 1858–1912, cizích příslušníků 1854–1906, čeledínů a tovaryšů 1886–1911. Spisy, knihy úřední i pomocné.

Archiv obce Malá Chuchle 1860–1926. Pouze evidence domovských příslušníků 1860–1926.

Archiv obce Jinonice-Butovice 1864–1923 (1933). Zápisy schůzí obecní rady 1904–1921, evidence domovských příslušníků 1900–1933, zemřelých 1917–1924, vydaných čeledních knížek 1864–1914. Zlomek spisů, knihy úřední.

Archiv města Karlín (1832) 1844–1927. Zápisy schůzí obecního (městského) zastupitelstva, městské rady a místní rady 1844–1927, evidence domovských příslušníků 1843–1921, zemřelých 1898–1935, vojenská evidence. Spisy, knihy úřední i pomocné. Uspořádáno, inventář. Pamětní kniha ve Sbírce rukopisů, listina o povýšení na město ve Sbírce listin; úřední i pomocné knihy pokračují ve spisovně Magistrátní úřadovny pro Prahu X.

Archiv obce Kobylisy 1886–1923 (1933). Pouze evidence domovských příslušníků 1886–1933.

Archiv města Košíře (1808) 1895–1922. Zápisy schůzí obecního (městského) zastupitelstva a rady 1878–1905, evidence domovských příslušníků 1899–1921, cizích příslušníků 1874–1885, vojenská evidence. Spisy, knihy úřední i pomocné. Pamětní a gruntovní knihy ve Sbírce rukopisů. Uspořádáno, inventář, databázový rozpis.

Archiv obce Krč 1848–1925. Zápisy schůzí obecního zastupitelstva 1909, evidence domovských příslušníků 1871–1925. Spisy, knihy úřední.

Archiv města Libeň 1850–1902. Zápisy schůzí obecního (městského) zastupitelstva a rady 1877–1901, evidence domovských příslušníků po 1850–1901, cizích příslušníků 1854–1899. Spisy, knihy úřední i pomocné. Obecní kronika ve Sbírce rukopisů, právní listiny ve Sbírce listin. Uspořádáno, inventář.

Archiv obce Liboc 1850–1923 (1928). Evidence domovských příslušníků 1850–1928. Spisy, knihy úřední i pomocné.

Archiv obce Malešice 1851–1923. Malé torzo fondu. Evidence domovských příslušníků 1851–1923. Zlomek knih úředních a pomocných.Archiv obce Michle (1841) 1850–1922 (1937). Evidence domovských příslušníků 1858–1927, cizích příslušníků 1856–1871, vydaných pracovních knížek 1850–1883. Spisy, knihy úřední i pomocné.

Archiv obce Motol 1886–1923 (1933). Pouze evidence domovských příslušníků 1886–1933.

Archiv města Nusle 1865–1921 + Magistrátní úřadovna pro Prahu XIV 1922–1944. Pouze zápisy schůzí obecního (městského) zastupitelstva a rady 1865–1921, místního výboru a rady 1922–1939, evidence domovských příslušníků 1857–1927, zemřelých 1912–1944, hlavní účetní knihy 1902–1944.

Archiv obce Podolí-Dvorce (1841) 1850–1923. Evidence domovských příslušníků 1850–1922, cizích příslušníků 1851–1858, vojenská evidence, hlavní účetní knihy 1877–1923 (do roku 1942 viz Magistrátní úřadovna pro Prahu XV). Spisy, knihy úřední i pomocné.

Archiv obce Prosek 1850–1926. Evidence domovských příslušníků 1865–1918, cizích příslušníků (nedat.), vojenská evidence. Spisy, knihy úřední i pomocné. Uspořádáno, inventář.

Archiv obce Radlice 1907–1921. Pouze evidence domovských příslušníků 1907–1921.

Archiv obce Sedlec 1887–1926. Evidence domovských příslušníků 1911–1926. Spisy, knihy úřední i pomocné. Uspořádáno, inventář.

Archiv města Smíchov 1823–1922 (1928). Fond fakticky nedochován; pouze torza úředních knih, zlomek nahodile dochovaných spisů. Evidence domovských příslušníků 1857–1928, různé účetní knihy cca 1857–1886.

Archiv obce Strašnice (1820) 1850–1925. Evidence domovských příslušníků 1895–1925. Spisy, knihy úřední i pomocné.

Archiv obce Střešovice 1851–1927. Evidence domovských příslušníků 1851–1928, zemřelých 1851–1900, vojenská evidence. Spisy, knihy úřední i pomocné.

Archiv obce Střížkov 1893–1926. Pouze evidence domovských příslušníků 1896–1924, vydaných služebních knížek a domovských listů 1893–1926.

Archiv obce Troja-Podhoř 1851–1923. Zápisy schůzí obecního zastupitelstva 1916–1923, evidence domovských příslušníků 1900–1927. Spisy, knihy úřední i pomocné.

Archiv obce Veleslavín 1855–1923 (1929). Evidence domovských příslušníků 1904–1929. Spisy, knihy úřední i pomocné.

Archiv města Královské Vinohrady 1851–1921. Zápisy schůzí obecního (městského) zastupitelstva 1861–1921, evidence domovských příslušníků 1864–1922, zemřelých 1876–1922. Spisy dochovány jen částečně, stavební spisy součástí Referátu III. Magistrátu hl. města Prahy (sig. D 14). Knihy úřední i pomocné. Spisovna pokračuje u Magistrátní úřadovny pro Prahu XII.

Archiv obce Vokovice 1862–1923 (1933). Zápisy schůzí obecního zastupitelstva 1862–1921, evidence domovských příslušníků 1901–1933, cizích příslušníků 1879–1911. Spisy, knihy úřední i pomocné.

Archiv města Vršovice (1826) 1850–1927. Zápisy schůzí obecního (městského) zastupitelstva 1863–1921, evidence domovských příslušníků 1869–1927, cizích příslušníků 1858–1894, zemřelých 1912–1923, vydaných pracovních knížek 1886–1919, seznamy voličů. Spisy, knihy úřední i pomocné.

Archiv města Vysočany (1820) 1850–1926. Zápisy schůzí obecního (městského) zastupitelstva a rady 1893–1919, soupis obyvatelstva 1820–1843, evidence domovských příslušníků 1860–1926, cizích příslušníků 1855–1897, vydaných pracovních knížek 1887–1921. Spisy, knihy úřední i pomocné. Právní listiny a listina o povýšení na město ve Sbírce listin. Uspořádáno, inventář.

Archiv města Vyšehrad 1815–1883 (1890). Evidence domovských příslušníků 1850–1890, cizích příslušníků 1851–1863. Spisy, knihy pomocné. Knihy úřední včetně zápisů obecního zastupitelstva součástí Sbírky rukopisů. Chudobinec sv. Vojtěcha – viz Městské sociální ústavy. Částečně uspořádáno, provizorní pomůcka.

Archiv obce Záběhlice 1862–1923 (1937). Evidence domovských příslušníků Záběhlic, Práčí a Roztyl 1853–1857, Záběhlic 1858–1937. Torzo spisů, knihy úřední i pomocné.

Archiv města Žižkov 1850–1927. Zápisy schůzí městské rady 1901–1921, evidence domovských příslušníků 1876–1921, cizích příslušníků 1901–1921, zemřelých 1875–1919, vydaných pracovních knížek 1888–1919, vojenská evidence, pamětní kniha 1891–1924. Spisy (dochovány jen částečně, především domovská příslušnost, spisy živnostenské a stavební spisy domů), knihy úřední i pomocné. Právní listiny a listina o povýšení na město ve Sbírce listin.
 

PŘESAHY DO JINÝCH FONDŮ A SBÍREK
AMP, Sbírka rukopisů.
AMP, Sbírka listin.
AMP, MHMP I., obvodní magistrátní úřadovny v obvodech Praha VII–XIX.

 
PŘÍSTUPNOST
Uspořádané fondy jsou přístupné, z neuspořádaných fondů jsou přístupné správní a evidenční knihy, pokud to dovoluje jejich fyzický stav. Matriky domovských příslušníků a další knihy popisního charakteru jsou ke studiu do badatelny předkládány pouze v případě, že zatím nebyly digitalizovány. Digitalizované matriky domovských příslušníků jsou přístupné na internetových stránkách Archivu hl. města Prahy (viz Archivní katalog).

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny