CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Všeobecné sčítání lidu 1869–1921
Oddělení fondů městské správy do roku 1945

 

O PŮVODCI
Všeobecné sčítání lidu bylo zvláštním právním subjektem na základě zákona, město na něm participovalo v rámci přenesené působnosti státní správy (účast samosprávy byla vyloučena). Průběh zajišťovala a výsledky zpracovávala Městská statistická kancelář.
 

POPIS FONDU
Převážnou část tvoří originální sčítací operáty jednotlivých obydlených domů, skládající se ze sčítacích archů jednotlivých domácností. Dále se zde nalézají sumáře a místní přehledy, obsahující výtahy dat pro vyšší úroveň sčítání, a též statistické popisy vytvořené na podkladě výsledků sčítání pro potřeby města. Ze sčítání 1869 se zachoval jen zlomek, v rozmezí 1880–1910 jsou operáty pro Prahu I–VIII dochovány prakticky v úplnosti, pro obce na území Velké Prahy jen částečně. Sčítání 1921 je pro Prahu I–XIX téměř kompletní. Z mimopražských obcí se u fondu navíc nalézá sčítání 1910 pro soudní okres Jílové a 1921 pro soudní okresy Smíchov a Karlín mimo Velkou Prahu. Fond je uspořádán.
Fond je rozčleněn podle jednotlivých sčítání (1869, 1880, 1890, 1900, 1910 a 1921), dále pak podle obcí (městských čtvrtí) a čísel popisných.

  Dochované archy sčítání obyvatelstva v Archivu hl. města Prahy  (PDF, 52 kB)


PŘESAHY DO JINÝCH FONDŮ A SBÍREK
AMP, Okresní správa politická Karlín (sčítání 1880–1910 pro soudní okresy Karlín a Brandýs nad Labem).
Národní archiv, Všeobecné sčítání 1930 pro území Velké Prahy.
 

PŘÍSTUPNOST
V současné době probíhá digitalizace sčítacích archů. Digitální kopie jsou zpřístupněny v Archivním katalogu. Originální sčítací archy jsou z důvodu špatného fyzického stavu nepřístupné, je však možno zažádat o rešerši (viz podávání žádostí). Totéž platí pro sčítání uložené v archivním fondu Okresní správa politická Karlín.

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2022 Konference Online výstavy Velká Praha Staroměstská poprava (muzeumprahy.cz)
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny