CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Konference 2024

„Je občanskou povinností každého, aby ochraně památek byl nápomocen."
Památková péče ve městech v 19. a 20. století a její tradice

43. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy, pořádaná ve spolupráci s Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Historickým ústavem Akademie věd České republiky, Muzeem hlavního města Prahy a Národním památkovým ústavem.

8.-9. října 2024, Praha

 

Call for Papers (PDF, barva, 560 kB)
Call for Papers (PDF, čb, 560 kB)

Nabídky referátů posílejte spolu s abstraktem a Vaším stručným představením do 25. dubna 2024 na níže uvedenou adresu.

Organizace a kontakt:

PhDr. Markéta Růčková, Ph.D. 
Archiv hl. města Prahy
Archivní 6
CZ-149 00 Praha 4
Tel.: 00420-236004020
E-mail: Marketa.Ruckova@praha.eu

 

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny