Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Sbírka matrik (archivní pomůcka)
 
tel.: 236 004 012 e-mail: badatelna@praha.eu

Podrobný návod určený zájemcům o studium matričních knih, který badatelům poradí, jak vyhledávat v prozatímním inventárním soupisu Sbírky matrik Archivu hl. města Prahy a jak si objednat příslušný svazek do studovny. Soupis obsahuje též přímé linky na dostupné digitální kopie matričních svazků.

 

  Základní informace

Struktura Sbírky matrik Archivu hl. města Prahy podle typu matričních knih a vysvětlivky ke značení jednotlivých svazků použité v prozatímním inventárním soupisu.
více...

  Jak objednat matriky

Podrobné informace o dostupných kopiích matričních knih a podrobný návod, jak si objednat ke studiu originální matriční knihy, popř. jejich mikrofilmové kopie.
více...

  Soupis matrik

Prozatímní inventární soupis matrik doplněný hypertextovými odkazy na digitální kopie jednotlivých svazků matričních knih. Pomůcka je k dispozici ve formátu PDF.
více...

  Formulář k objednání matričních knih

Objednávka
Předvyplněný vzor formuláře