CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Sbírka matrik (archivní pomůcka)

Sbírka pražských matrik je členěna do tří základních skupin: katolické matriky, matriky ostatních církví a matriky civilní. Více informací ke Sbírce matrik Archivu hl. města Prahy viz Přehled fondů a sbírek. V současné době je celá sbírka digitalizována a zpřístupněna ve vyhledávacím systému Archivní katalog. Pro snazší vyhledávání lze využít níže uvedený soupis s přímými odkazy na digitální kopii v Archivním katalogu. Digitalizované matriky již nelze objednat do studovny jako originální archiválie.

Tipy pro vyhledávání:

Znáte-li adresu hledané události (křest, sňatek, úmrtí), příslušnou katolickou farnost naleznete v rozpisu farní příslušnosti podle čísel popisných domů pro vnitřní Prahu, nebo v rejstříku farní příslušnosti podle jednotlivých obcí pro vnější pražské obvody. Údaje o bydlišti byly do r. 1949 často uváděné v podobě "arabská číslice / římská číslice" (např. 756/II), tj. "č.p. / číslo čtvrti". Váháte-li, jaká čtvrť se pod označením skrývá, využijte náš soupis "Rozdělení Prahy". V případě, kdy neznáte přesnější údaj o bydlišti, zkuste najít hledanou osobu v dalších pramenech: Soupisu pražského obyvatelstva, Pobytových přihláškách pražského policejního ředitelství (Národní archiv) nebo zalistujte v dobových adresářích dostupných v badatelně našeho archivu, popř. on-line na webu Městské knihovny v Praze.

Přírůstek matričních knih v r. 2020:

Matriční knihy, které, které k nám byly v roce 2020 předány z odboru matrik Úřadu městské části Praha 1 (původní soupis) jsou již zapracovány do soupisů knih jednotlivých farností. Tyto knihy jsou  zdigitalizovány v plném rozsahu a většina z nich je již přístupná v Archivním katalogu. Poslední část je však zatím dostupná pouze v lokální databázi na terminálech v badatelně. Jsou to matriky, které jsou v soupisech označeny jako „kniha". Zveřejnění v online aplikaci Archivní katalog bohužel momentálně brzdí technické problémy. Tyto digitální kopie si můžete přijít prohlédnout kdykoliv v úředních hodinách badatelny. 

Zároveň bylo nutné přistoupit k přesignování několika svazků. Tyto změny jsou rovněž reflektovány v přehledech níže.
Konkordance starých a nových signatur

1/ Staré Město
2/ Nové Město
3/ Malá Strana
4/ Hradčany
5/ Josefov
6/ Vyšehrad
7/ Vnější pražské obvody
8/ Ostatní církve
9/ Civilní matriky

1/ Staré Město

farní příslušnost dle čísel popisných domů - Staré Město

farní kostel sv. Ducha    
farní kostel sv. Františka
farní kostel sv. Haštala
farní kostel sv. Havla
farní kostel sv. Jakuba
farní kostel sv. Jiljí
farní kostel sv. Kříže Většího
farní kostel sv. Martina ve zdi
Nemocnice Milosrdných bratří
farní kostel sv. Panny Marie na Louži
farní kostel Matky Boží před Týnem
farní kostel sv. Valentýna

2/ Nové Město

farní příslušnost dle čísel popisných domů - Nové Město

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi
farní kostel sv. Apolináře
farní kostel sv. Ignáce
farní kostel sv. Jindřicha
farní kostel sv. Kateřiny
farní kostel Panny Marie na Karlově
Všeobecná nemocnice
farní kostel sv. Petra na Poříčí
farní kostel Panny Marie Sněžné
farní kostel sv. Štěpána
Svatováclavská novoměstská trestnice
farní kostel Nejsvětější Trojice v Podskalí
farní kostel Nejsvětější Trojice ve Spálené ul.
farní kostel sv. Vojtěcha
farní kostel sv. Petra a Pavla na Zderaze
Zemský ústav pro choromyslné

3/ Malá Strana

farní příslušnost dle čísel popisných domů - Malá Strana  

farní kostel sv. Mikuláše
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
farní kostel sv. Petra a Pavla v Rybářích
farní kostel Panny Marie pod řetězem
farní kostel Panny Marie Vítězné
farní kostel sv. Tomáše
Vlašský špitál

4/ Hradčany

farní příslušnost dle čísel popisných domů - Hradčany

farní kostel sv. Jiří
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Strahov
farní úřad u sv. Víta

5/ Josefov

farní příslušnost dle čísel popisných domů - Josefov

6/ Vyšehrad

farní kostel sv. Petra a Pavla

7/ Vnější pražské obvody

farní příslušnost pro vnější pražské obce

Bohnice


farní kostel sv. Petra a Pavla
Bohnice


Zemský ústav pro choromyslné
Braník


farní kostel sv. Prokopa
Břevnovklášter sv. Markéty
Bubenečfarní kostel sv. Gotharda, dříve sv. Klimenta
Čakovice


farní kostel sv. Remigia
Dejvice


farní kostel sv. Matěje v Šárce
Dolní Počernicefarní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Hloubětín


farní kostel sv. Jiří
Holešovicefarní kostel sv. Klimenta, od 1914 sv. Antonína
Hostivař


farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Chvaly


farní kostel sv. Ludmily
Jinonice


farní kostel sv. Vavřince v Butovicích
Karlín


farní kostel sv. Cyrila a Metoděje
Koloděje


farní kostel Povýšení sv. Kříže
Košířefarní kostel Nejsvětější Trojice
Kunratice


farní kostel sv. Jakuba Většího
Kyje


farní kostel sv. Bartoloměje
Libeň


farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Liboc


farní kostel sv. Fabiána a Šebestiána
Michle


farní kostel Narození Panny Marie
Modřany


farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Nebušice


farní kostel sv. Cyrila a Metoděje
Nuslefarní kostel sv. Václava
Pankrácmužská věznice
Podolí


farní kostel sv. Michaela archanděla
Prosek


farní kostel sv. Václava
Radotín


farní kostel sv. Petra a Pavla
Slivenec


farní kostel Všech Svatých
Smíchov


farní kostel sv. Václava, dříve sv. Filipa a Jakuba
Stodůlky


farní kostel sv. Jakuba Většího
Strašnice


kaple Neposkvrněného početí Panny Marie
Střešovice


farní kostel sv. Norberta, dříve sv. Jana
Třeboradice


farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Uhříněves


farní kostel Všech Svatých
Vinohrady


farní kostel sv. Ludmily
Vinohrady


farní kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, dříve školní kaple sv. Aloise
Vinohrady


Nemocnice Vinohrady č.p. 1150 – římsko-katolická duchovní správa
Vinoř


farní kostel Povýšení sv. Kříže
Vršovice


farní kostel sv. Mikuláše
Zbraslav


farní kostel sv. Jakuba Většího
Zlíchov


farní kostel sv. Filipa a Jakuba

farní příslušnost dle čísel popisných - Žižkov

Žižkov
farní kostel sv. Anny
Žižkov


farní kostel sv. Prokopa
Žižkov


farní kostel sv. Rocha

8/ Ostatní církve

Starokatolická církev
Německá evangelická v Jirchářích
Českobratrská evangelická u sv. Klimenta
Českobratrská evangelická u sv. Salvátora
Evangelická církev v Břevnově
Evangelická církev v Libni
Evangelická církev v Nuslích
Evangelická církev na Smíchově
Evangelická církev Vinohrady
Evangelická církev na Žižkově
Církev Československá  husitská - kostel sv. Mikuláše na Starém Městě
Církev Československá  husitská - Nové Město
Církev Československá  husitská - Malá Strana
Církev Československá  husitská - Břevnov
Církev Československá  husitská - Dejvice
Církev Československá  husitská - Holešovice
Církev Československá  husitská - Libeň
Církev Československá  husitská - Michle
Církev Československá  husitská - Nusle
Církev Československá  husitská - Smíchov
Církev Československá  husitská - Vinohrady
Církev Československá  husitská - Vršovice
Církev Československá  husitská - Zbraslav
Církev Československá  husitská - Žižkov
Církev pravoslavná - česká, Praha I, sv. Mikuláš
Pravoslavná církev v Praze
Řeckokatolická církev - Praha I, sv. Kliment

9/ Civilní matriky

Hlavní magistrát
Hlavní magistrát

Okresní správy politické do roku 1926
Okresní správa politická v Karlíně
Okresní správa politická na Smíchově
Okresní správa politická na Vinohradech
Okresní správa politická na Žižkově

Magistrátní úřadovny od roku 1927
Magistrátní úřadovna v Dejvicích
Magistrátní úřadovna v Libni
Magistrátní úřadovna na Smíchově
Magistrátní úřadovna na Vinohradech
Magistrátní úřadovna na Žižkově

Okresní úřad Praha - venkov
Okresní úřad Praha - venkov
Okresní úřad Praha - venkov jih
Okresní úřad Praha - venkov sever 

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny