CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print
záhlaví Odborná a populárně-naučná činnost v polistopadovém období

V nových svobodných poměrech pokračoval Archiv hl. města Prahy v naplňování své dlouhodobé koncepce vědeckovýzkumné, publikační a popularizační činnosti. Jejím cílem bylo postupné probádání jednotlivých etap vývoje a pokud možno všech základních problémů dějin hlavního města Prahy, zapojení co největšího počtu domácích i zahraničních odborníků do tohoto bádání, zasazení historie Prahy do širšího mezinárodního kontextu a zprostředkování dosažených poznatků široké odborné i kulturně zainteresované laické veřejnosti. Některé z  akcí uspořádaných krátce před sametovou revolucí a bezprostředně po ní měly vedle vědeckého též aktuální kulturně politický význam. Měly přinést a zprostředkovat veřejnosti nový kritický a odborně vyvážený pohled na historické i současné události, jejichž interpretace byla dosud zatížena a zkreslena ideologickým balastem. Takovou úlohu plnily např. výstavy Praha v prvním dvacetiletí obnovené státní samostatnosti 1918–1938, České Květnové povstání 1945, nebo Boj o křesla – k prvním svobodným polistopadovým volbám.

 

úvod   <<   >>

fotogalerie 14
fotogalerie 15
fotogalerie 16
fotogalerie 17
fotogalerie 18
fotogalerie 19
fotogalerie 20
fotogalerie 21
Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny