CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Sbírka starých tisků (2. polovina 15. stoleti – 1800)
Oddělení historických sbírek a depozit

 

POPIS SBÍRKY
Archivní sbírka starých a vzácných tisků (signatura SVTI) obsahuje přes  6400 knižních jednotek.  Převážnou část sbírky tvoří více než  5000 tisků vydaných od druhé poloviny 15. století do roku 1800, z čehož 40 titulů představují prvotisky. Z jazykového hlediska v této kolekci dominují tituly německé, následované latinskými a českými. Jednotlivě se objevují i díla v angličtině, francouzštině, italštině a dalších jazycích. Tematicky se jedná o běžnou knižní produkci z období raného novověku s literaturou převážně z oblasti náboženské, právnické, historické, jazykovědné a geografické. Z hlediska místa vydání vytvářejí základ celého souboru tisky domácí pragensiální provenience. Ze zahraničí převládají díla z tradičních německých center knižní výroby, jaká reprezentovaly Norimberk a Lipsko. Stejným dílem se vyskytují i tituly z dílen vídeňských tiskařů. Výrazněji jsou zastoupeny také knihy vydané v Amsterodamu, Basileji, Štrasburku, Benátkách, Lovani, Paříži i Lyonu a rovněž v německých tiskárnách ve Frankfurtu nad Mohanem, Drážďanech, Augsburgu, Würzburgu, Řezně, Mohuči a Mnichově. Součástí sbírky je i unikátní celek českých a německých kalendářů z pražských tiskáren, jejichž souvislá řada začíná počátkem 17. století, dále kolekce sněmovních artykulů a celek dobové publicistiky z období třicetileté války. Větší soubor v knihovně tvoří staré tisky z pozůstalosti historika církevních dějin Eduarda Wintera a publikace vyčleněné z fondu Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Z této okolnosti vyplývá i četný výskyt německé protestantské produkce z období 16. a 17. století. Současná archivní sbírka je rozšiřována příležitostnými nákupy orientovanými nejen na pragensiální, ale i na protestantské tisky, a to v přímé souvislosti s převahou tohoto typu literatury v aktuálním souboru.

 
PŘÍSTUPNOST
Prozatím neuspořádaná a veřejnosti nepřístupná sbírka je postupně zpracovávána v elektronickém katalogu.

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny