CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Předarchivní péče

Archiv hl. města Prahy dohlíží na výkon spisové služby a provádí skartační řízení u organizačních složek, příspěvkových organizací a právnických osob zřízených Hlavním městem Prahou. Tuto činnost zajišťují příslušná oddělení (viz níže). Nové přírůstky do svých sbírek získává  archiv také nákupem nebo darem archiválií od soukromých vlastníků.

 

Správní archiv a hlavní spisovna Magistrátu hl. města Prahy

Informace oddělení správního archivu a hlavní spisovny MHMP Archivu hl. města Prahy o spisové službě a skartačním řízení pro odbory Magistrátu hl. města Prahy.
více...

 

Spisová služba a skartační řízení pro úřady městských částí

Informace oddělení fondů novodobé správy Archivu hl. města Prahy o spisové službě a skartačním řízení pro úřady městských částí hl. města Prahy.
více...

 

Spisová služba a skartační řízení pro školy a městské organizace

Informace oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob Archivu hl. města Prahy o spisové službě a skartačním řízení pro školy a městské organizace.
více...

 

Skartační řízení

Skartační řízení je postup, při kterém se vyřazují dokumenty, jimž uplynuly skartační lhůty a jež jsou nadále nepotřebné pro činnost původce. 
více...

 

Nákup, darování a depozita archiválií

Informace pro soukromé osoby a instituce nabízející archiválie darem, k prodeji nebo k uložení v Archivu hl. města Prahy.
více...

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny