Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print
Konference 2017

tel.: 236 004 020 e-mail: Marketa.Ruckova@praha.eu

 

Město a jeho hradby

 

36. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 

10. a 11. října 2017, Clam-Gallasův palác (Husova 20, Praha 1)

 

  fotogalerie

Call for papers (CZ)

Program

Abstrakty (abecedně)

 

Kontakt:

PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.

Archiv hl. města Prahy

Archivní 6

149 00 Praha 4

Tel.: 236 004 020

E-mail: Marketa.Ruckova@praha.eu