Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print
Konference 2017

tel.: 236 004 020 e-mail: Marketa.Ruckova@praha.eu

 

Město a jeho hradby

36. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

10.-11. října 2017, Clam-Gallasův palác (Husova 20, Praha 1)

 

  fotogalerie

  Program (PDF, 508kB)

  Abstrakty (PDF, 192 kB)

 

Kontakt:
PhDr. Markéta Růčková
Archiv hl. města Prahy
Archivní 6
149 00 Praha 4
Tel.: 00420 236 004 020
E-mail: Marketa.Ruckova@praha.eu