CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Prohlášení o přístupnosti

Archiv hlavního města Prahy se zavazuje k zpřístupnění jím spravovaných internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.ahmp.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1. s výjimkami uvedenými níže.

  • Vyhledávací systémy Archivní katalog a Knihovní katalog: Zákon č. 99/2019 Sb. se nevztahuje na obsah internetových stránek, kterým je zobrazení předmětu kulturního dědictví a archiválie, viz § 1, odst. 3, písmene b, c. Případnou pomoc při vyhledávání archiválií ochotně poskytnou pracovníci badatelny na tel. č. 236 004 012 či prostřednictvím e-mailu: badatelna@praha.eu, pro pomoc při vyhledávání v Knihovním katalogu kontaktujte pracovníky knihovny na tel. č. 236 004 051 či 236 004 057, popř. prostřednictvím e-mailu: Ivana.Pittnerova@praha.eu.
  • Online výstavy vytvořené Archivem hlavního města Prahy.


Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC, XLS, PPT – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče
  • RTF – dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Archiv hlavního města Prahy průběžně pracuje na zpřístupnění internetových stránek všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail: Petra.Rezacova@praha.eu.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4, 140 21  
e-mail:  pristupnost@mvcr.cz

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny